Tema: Städ Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Många utrikesfödda i branschen

I hotell- och restaurangbranschen jobbar många som är födda utanför Sverige. Ny statistik från SCB visar att nästan varannan hotellstädare och vart tredje restaurangbiträde har utländskt ursprung.

Publicerad 10 mars 2014

Flera av hotell- och restaurangbranschens yrken tillhör de vanligaste för utrikesfödda. Det gäller framför allt hotellstädare, men även restaurangbiträden och kockar. År 2012 var nästan hälften, 47 procent, av landets hotellstädare födda utanför Sverige, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Bland restaurangbiträden var siffran 30 procent och bland kockar 28 procent. Bara inom vård- och omsorgsyrkena, som läkare, vårdbiträden och undersköterskor, fanns högre andel utrikesfödda.

Statistiken visar också att könsfördelningen i branschyrkena är jämnare bland anställda som inte är födda i Sverige. Till exempel jobbade lika många utrikesfödda män som kvinnor som restaurangbiträden år 2012. Bland svenskfödda var fördelningen 22 procent män och 78 procent kvinnor.

Även många av branschens egenföretagare har sitt ursprung utanför Sverige. Mer än hälften av restaurangföretagarna och företagarna inom hotellstäd var utrikesfödda, visar statistiken.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Ingår i temat: Hotellstädarnas villkor 57 artiklar

Alla artiklar i temat (54 till)