Det här är Hotellrevyn!

Tidningen Hotellrevyn ges sedan 1918 ut av Hotell- och restaurangfacket, HRF. Det redaktionella arbetet utförs av en självständig redaktion. Tidningen speglar med reportage, nyheter och insändare arbetslivets villkor för de anställda i hotell- och restaurangbranschen. Hotellrevyn har funnits på nätet sedan 2002.

Vi gör tidningen:

Linda Svensson

Chefredaktör och ansvarig utgivare
08-588 098 40

Sofia Andersson

Redigerare och webbansvarig
08-588 098 31

Lisa Castilla

Reporter
08-588 098 30

Ann Patmalnieks

Reporter
08-588 099 27

Om lagring av personuppgifter

På Hotellrevyn och hotellrevyn.se sparar vi en del personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur och varför.

Postadress:
Hotellrevyn
Olof Palmes Gata 31, 3 tr
box 1143
111 81 Stockholm
0771- 57 58 59 (HRF:s växel)

@hotellrevyn

Vi finns där du finns
Fråga om jobbet.
112
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här