Ur temat Skyddsombud
Nyheter ARBETSMILJÖ

Besök av regionala skyddsombud ökar

Antalet besök av de regionala skyddsombuden inom Hotell- och restaurangfacket fortsätter att öka. Det görs också allt fler skyddsronder.

Publicerad 27 januari 2020
Besök av regionala skyddsombud ökar
Det finns cirka 60 regionala skyddsombud inom HRF. Foto: Kent Eng

För fjärde året i rad ökar HRF:s regionala skyddsombud sin närvaro på jobbet.

Under 2019 gjorde de 1 206 besök, en ökning med 178 jämfört med året innan. Det var också fler arbetsplatser som fick besök, 937 jämfört med 837 året innan.

De flesta besöken handlade om systematiskt arbetsmiljöarbete. Den vanligaste aktiviteten var skyddsrond följt av sådant som rör psykosociala frågor.

Kent Johansson, ombudsman och central handläggare av arbetsmiljöfrågor, tror att besöken blivit fler tack vare att HRF ökat sitt fokus på de regionala skyddsombuden.
– Alla regionala skyddsombud, både ombudsmän och fackligt förtroendevalda, blir kallade till RSO-träffar. Vi har också påbörjat en utbildning om rollen.

Det gör ett regionalt skyddsombud

Regionala skyddsombud, RSO, stöttar mindre arbetsplatser som inte har något eget skyddsombud. De kan även vara stöd för lokala skyddsombud. Alla ombudsmän inom HRF är regionala skyddsombud, liksom omkring 25 förtroendevalda.

Skyddsronder har gått om psykosociala frågor som den vanligaste aktiviteten vid besöken.

HRF presenterade i början av 2019 en checklista för skyddsronder som kan användas vid det första arbetsplatsbesöket.
– Det kan ha bidragit till att det genomfördes fler och mer strukturerade skyddsronder, säger Kent Johansson.

Tio vanligaste aktiviteterna 2019

  1. Skyddsrond, 409
  2. Psykosociala frågor, 217
  3. Schema, 185
  4. Arbetstidsfrågor, 153
  5. Samarbetssvårigheter, 117
  6. Rehab, 116
  7. Kränkningar, 74
  8. Skyddsombud, 60
  9. Diskrimineringsfrågor, 33
  10. Ritningsgranskning, 30

Ingår i temat: Skyddsombud 43 artiklar

Alla artiklar i temat (40 till)