Ur temat Skyddsombud
Nyheter arbetsmiljö

Så vill LO stärka skyddsombuden

Mer utbildning och starkare koppling till övrig facklig verksamhet. Det är två sätt att stärka skyddsombudens ställning, säger Sanna Melin, ombudsman på LO.

Publicerad 4 oktober 2017
Sanna Melin. Foto: LO

Många skyddsombud inom LO motarbetas och trakasseras. Det visade en stor enkätundersökning som LO gjorde förra hösten. Sanna Melin, ombudsman på LO, arbetade med undersökningen.

– Vi visste att skyddsombud hindrades och trakasserades i sitt uppdrag, men vi blev förvånade att det var så vanligt. Resultatet visade att så många som vart tredje skyddsombud hindrats i sitt uppdrag, och nästan vart åttonde har utsatts för trakasserier.
Hotell- och restaurangbranschens skyddsombud hör till de värst drabbade, berättar Sanna Melin.

I samband med undersökningen tillsatte LO en arbetsgrupp som nu arbetar med frågan om hur skyddsombudens ställning ska stärkas.
– Vi konstaterade att vi måste göra mer än att bara titta på hur det ser ut, säger Sanna Melin, som sitter med i arbetsgruppen.

En viktig del handlar om utbildning, fortsätter hon.
– Vi måste säk­ra så att alla skyddsombud får den utbildning de ska ha. Det är en långsiktig och viktig fråga.

En annan del handlar om att integrera skyddsombuden i övrig facklig verksamhet på arbetsplatsen. Det är viktigt för att skyddsombuden ska känna att de har stöd och inte är ensamma, säger Sanna Melin.
– Skyddsombudsverksamheten och den förhandlande organisationen måste hänga ihop. Helst ser vi att huvudskyddsombud, om det finns, ska sitta med i klubbstyrelsen. Så att de känner att de kan gå framåt med sitt uppdrag.

Spara

Spara

Spara

Spara

Ingår i temat: Skyddsombud 38 artiklar

Alla artiklar i temat (35 till)