Multiverktyget som fixar arbetsmiljöproblem
Arbetsmiljölagen 6 kapitlet, paragraf 6a – ett riktigt multiverktyg. Foto: Colourbox
Ur temat Skyddsombud
Dina rättigheter 6:6a-ANMÄLAN

Multiverktyget som fixar arbetsmiljöproblem

Skyddsombudens mest mångsidiga verktyg i kampen för bra arbetsmiljö är en paragraf i arbetsmiljölagen – 6:6a.

Publicerad 19 oktober 2020

Trubbel i arbetsmiljön? Så här går en 6:6a-anmälan till!

1 Det konstateras att det finns ett problem med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det kan handla om till exempel ett halt golv, tunga tallrikar eller skadlig stress, men inte något som regleras i ett kollektivavtal.

2 Det lokala skyddsombudet, om det finns ett sådant, annars ett regionalt skyddsombud, försöker få arbetsgivaren att åtgärda problemet. Men ombudet tycker inte arbets­givarens insatser är tillräckliga.

3 Skyddsombudet skriver en begäran till arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen 6 kapitlet, paragraf 6a – en så kallad 6:6a-anmälan. Här står vad som är problemet, vad arbetsgivaren ska göra, och när hen ska ha gjort det.

4 Om arbetsgivaren åtgärdar problemet i tid slutar historien här. Annars kan skyddsombudet begära hjälp från Arbetsmiljöverket. Verket behöver den ursprungliga 6:6a-anmälan, arbetsgivarens svar och en kort text om varför skyddsombudet vill gå vidare.

Om anmälan uppfyller kraven måste Arbetsmiljöverket ingripa.

5 Om anmälan uppfyller kraven måste Arbetsmiljöverket ingripa. Ofta handlar det om att verket gör en eller flera inspektioner, och eventuellt begär in ytterligare information. Efter det lämnar Arbetsmiljöverket sitt beslut.

6 Om verket går på skyddsombudets linje kan de lämna beslut om föreläggande eller förbud mot arbetsgivaren. Verket kan också välja att hålla med skyddsombudet på en del av punkterna, men inte alla. Om verket inte alls håller med kan de avvisa skyddsombudets begäran om ingripande.

7 Om arbetsgivaren har fått föreläggande eller förbud men inte följer beslutet i tid riskerar hen att få betala ett vite. Tidsfrist, och ibland vitesbelopp, är fastställt i Arbetsmiljöverkets beslut.

8 Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas till förvaltningsrätten både av arbetsgivare och skyddsombud. Men kom ihåg att om det finns ett huvudskyddsombud på arbetsplatsen, är det denna som måste stå bakom överklagan.

Ingår i temat: Skyddsombud 43 artiklar

Alla artiklar i temat (40 till)