Bli proffs på enstaka dagar
Säga nej till att umgås med kompisar och ja till att jobba, eller tvärtom? Illustration: Annika Carlsson
Ur temat Otrygga jobb
Dina rättigheter enstaka dagar

Bli proffs på enstaka dagar

Kallas du timanställd eller extrajobbare? Då har du nog den här rätt osäkra anställningsformen, »Anställning för enstaka dagar«. Men du har också rättigheter. Ta vara på dem!

Publicerad 21 november 2016

1 Var petig. Anställningsformen finns i kollektivavtalet. I Gröna riks, kollektivavtalet mellan HRF och Visita, heter den »Anställning för enstaka dagar (arbetstid som inte går att schemalägga)«. Inte så smidigt namn, vilket gör att den kallas för olika saker. Pratar chefen om att du ska vara »vid behov«, timanställd eller liknande? Fråga vad hen menar så ni inte missförstår varandra.

2 Räkna timmarna. Vi säger att du jobbat minst 15 timmar i snitt per vecka, under en tvåmånadersperiod eller längre. Då har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda dig fler »enstaka dagar« om det finns tillgång. Är ni flera som har anställningsformen så kan du eller fackklubben begära att man gör en turordningslista.

3 Räkna månaderna. Har du haft »enstaka dagar« på samma ställe i tolv månader och snittat minst 15 timmar i veckan? Då har arbets­givaren skyldighet att erbjuda dig en annan anställningsform, om du vill. Tråkiga nyheter för festvåningsarbetare – det här gäller inte er.

4 Bevaka dina rättigheter. Du kan tacka ja eller nej till arbetspass. Längden på passet ska vara minst tre timmar. Du har ingen uppsägningstid, utan behöver bara arbeta avtalade pass. Du ska få semesterersättning utbetald med lönen (12,72 procent) och ob för arbete på obekväm tid. Du får inte övertidsersättning, men om arbetsgivaren vill att du ska jobba efter att er överenskomna tid är slut kan du begära en högre ersättning för de timmarna om du vill.

5 Var vaksam på schemat. »Enstaka dagar« är för tillfälliga behov av personal, arbetet ska inte gå att schemalägga. Om du ändå börjar gå på schema, kontakta fackklubben eller din HRF-avdelning. Fack och arbetsgivare ska utreda om det finns »ett konstant arbetskraftsbehov« och i så fall ska du erbjudas tillsvidareanställning.

6 Du kan få sjuklön! Reglerna finns i sjuklönelagen och är väldigt krångliga. Men du kan få rätt till sjuklön om du haft flera anställningar hos samma arbetsgivare och kan räkna ihop 14 arbetade dagar där. Uppehållen mellan dessa korta anställningar får inte överstiga 14 dagar.
Den som uppfyller lagens krav har rätt till sjuklön för det antal timmar ni kommit överens om att du skulle jobba. Är du sjuk andra timmar eller dagar får du ingen sjuklön för den tiden, och du har en karensdag som alla andra.
Det här gäller inte bara för »enstaka dagar« utan för alla anställningar som är kortare än en månad. Om du inte har rätt till sjuklön ska du sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan.

7 Inse begränsningarna. »Enstaka ­dagar« ger inte någon anställningstrygghet. Varje överenskommelse om jobb är en ny anställning. Det finns ingen tjänst att ha semester från, du är inte anställd mellan arbetspassen. Du kan heller inte ta ut avtalets »extra ledighets­dagar«, då krävs en anställning längre än två månader.

8Ha koll på alternativen. Allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. Det är tre tidsbegränsade anställningsformer för arbetsgivare som kommer på att de behöver dig mer än bara enstaka dagar, men som ändå inte kan erbjuda tillsvidareanställning.

9 Kom ihåg att kollektivavtal krävs. Företaget måste ha ett avtal där den här anställningsformen finns med. Artikeln utgår från kollektivavtalet mellan HRF och Visita, men snarlika regler finns i flera andra avtal, bland annat Almega Bowling och Svensk Handel.

Ingår i temat: Otrygga jobb 26 artiklar

Alla artiklar i temat (23 till)