Nyheter forskning

”Krävs engagemang att organisera otryggt anställda”

Vad hindrar fackförbund som HRF att organisera fler anställda med osäkra anställningar? Det är ämnet för en ny masteruppsats, skriven av Sophie Banasiak vid Mälardalens Högskola. Uppsatsen bygger bland annat på intervjuer med fackligt aktiva inom förbundet.

Publicerad 7 december 2020
”Krävs engagemang att organisera otryggt anställda”
Sophie Banasiak studerar masterprogrammet Work Life Studies vid Mälardalens Högskola. Foto: Jonas Bilberg
Sophie Banasiak. Foto: Privat

Hotell- och restaurangbranschen kryllar av tillfälligt anställda. Detta får en rad konsekvenser, både för de enskilda och för arbetsmiljön – men även för facket. Att organisera de otryggt anställda är svårt. Studenten Sophie Banasiak vid Mälardalens högskola har skrivit sin masteruppsats på ämnet.

Varför valde du ämnet?
– Jag är intresserad av svenska fackföreningar, hur de är organiserade och vad de gör för att motverka otrygga anställningar. Vissa studier har visat det finns samband mellan osäkra anställningar och låg fackanslutning i olika länder. Jag är också intresserad av arbetsförhållanden, hemma i Frankrike arbetade jag som arbetsmiljöinspektör. Nedgången för fackföreningarna är inte bra för arbetsförhållandena, och det är viktigt att arbetarna kan organisera sig och få en kollektiv trygghet för att få bättre villkor.

Fakta om uppsatsen

Masteruppsatsen heter ”The unionisation of precarious workers –  Representations, problematisation and experiences in Swedish bluecollar unions in the construction and hotel-restaurant sectors”.
Den är skriven av Sophie Banasiak inom ramen för programmet Work Life Studies vid Mälardalens Högskola.

Länk till uppsatsen finns här. 

Varför Byggnads och Hotell- och restaurangfacket?
– Jag var intresserad av dessa fackförbund eftersom min erfarenhet i Frankrike är att det finns mycket osäkra anställningar i dessa sektorer. Det visar också forskning från andra länder.

Vad var målet med studien?
– Målet var att undersöka hur fackföreningsaktiva upplever och problematiserar osäkra anställningar och vad de gör för att organisera dem. Jag intervjuade fackligt aktiva inom båda förbunden om hur de såg på detta. De var väldigt vänliga och tillmötesgående.

Var det något som förvånade dig?
– Jag var imponerad av hur en del fackligt aktiva arbetade med utsatta arbetare med utländsk bakgrund, bland annat hotellstädare. Det är ett väldigt bra arbete som inte bara handlar om att organisera utan även involvera. Jag kunde se att de som organiserats i facket kunde relatera till andra, vilket gav dem styrka. Och migranterna som engagerat sig fackligt gör också ett fantastiskt jobb för facket och arbetarna. Flera pratade om facket som sitt sanna sammanhang. En annan sak var likheten mellan osäkert anställda och migrantarbetare med tillfälligt arbetstillstånd. Till exempel har de första osäkra villkor och en flexibel relation till sin arbetsplats, medan de senare är bundna till sin arbetsgivare under de första 24 månaderna. Men gemensamt har de att de inte kan säga ifrån, de måste vara flexibla, annars riskerar de att förlora jobbet.

Vilka är de viktigaste slutsatserna du kan dra?
– En del av svårigheten för facken att organisera osäkert anställda är att de ofta är rädda, att de har bristande kunskap om rättigheter och att de ofta är avskilda från andra arbetare. Det krävs engagemang, synlighet och emotionellt stöd från de fackligt aktiva för att få dem att känna sig trygga. Men trots att det är svårt att organisera dem med osäkra anställningar så finns det fackliga som försöker. Som en intervjuperson sade: Det kanske är svårt, men det är görbart. Så låt oss göra det.

Nyheter LÖN

LO: Minimilöner kan bli början till slutet för svenska fack

EU har tagit ett steg närmare lagstadgade minimilöner. ”Man blir närmast förtvivlad” säger Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande.

Publicerad 23 april 2021 Kommentera
LO: Minimilöner kan bli början till slutet för svenska fack
– Ett redan dåligt förslag är utformat uselt för vår del, säger Therese Guovelin. Foto: Mostphotos, Fredrik Hjerling/LO

Svenska fackförbund, arbetsgivarorganisationer och politiker är överens om en sak: Minimilöner i lag är inget för svensk arbetsmarknad. Snart kan det trots enigheten vara ett faktum.

Länge hoppades LO att EU-kommissionens förslag till direktiv om minimilöner skulle gå att stoppa, eller att Sverige skulle undantas från direktivet. När EU-kommissionen i veckan presenterade sitt förslag stod det dock klart att Sveriges invändningar vägt lätt.

– Ett redan dåligt förslag är utformat uselt för vår del. Man har formuleringar som innebär att staten måste lägga sig i lönebildningen. Samtidigt har man inte med ett ord om att vår fungerande modell ska undantas, trots att man hela tiden hyllat den och slagit fast att där lönebildningen regleras i kollektivavtal är lägstalönerna högre än där man har andra modeller, säger Therese Guovelin.

Kommissionen har bland annat skärpt en formulering som äventyrar fackförbundens ställning i Sverige, menar LO.

– Det förtydligas att alla arbetstagare måste ha rätt till en minimilön. Det innebär, för vår del, att staten måste lägga sig i lönebildningen och att vi inte längre enbart kan reglera lön i kollektivavtal. Det underminerar den svenska modellen, säger Therese Guovelin.

En annan sak som hon reagerar starkt på är att kommissionen föreslår att staten ska få inflytande över parternas arbete med att teckna kollektivavtal.

– Staten ska kräva en åtgärdsplan om kollektivavtalstäckningen understiger 90 procent. Vi ser det som ett hot mot fackföreningarnas autonoma ställning i Sverige.

Det är fortfarande en bit kvar innan ett direktiv kan bli verklighet. Tidigast i september väntas Europaparlamentet rösta om förslaget. Blir det ett ja där kommer frågan att förhandlas mellan rådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet under ordförandelandets ledning.

– Sista ordet är definitivt inte sagt. Nu måste vi försöka påverka på alla nivåer. Om inte det hjälper finns det fortfarande en sista utväg, och det är att ett medlemsland stämmer EU för fördragsbrott. Artikel 153.5 säger nämligen att EU inte har kompetens att reglera löner, säger Therese Guovelin.

Nyheter rapport

Pandemin fick fler att gå med i facket

Under 2020 steg organisationsgraden i Sverige för första gången på länge. Det visar en ny rapport från Arena Idé. För HRF:s del har pandemin inneburit både medlemsökning och medlemstapp.

Publicerad 23 april 2021 Kommentera
Pandemin fick fler att gå med i facket
Musikerna är det LO-förbund som ökade procentuellt mest under 2020. Foto: Volodymyr Melnyk/Mostphotos
Anders Kjellberg. Foto: Kennet Ruona/Lunds universitet

Förra året var ett händelserikt år på svensk arbetsmarknad. Det konstaterar Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, i sin nya rapport ”Den svenska modellen 2020: pandemi och nytt huvudavtal”. Pandemin medförde bland annat en våg av uppsägningar och permitteringar, liksom lättnader i a-kassan.

En annan följd var att många fackförbund såg en ökning av antalet medlemmar. Under 2020 ökade antalet yrkesverksamma fackmedlemmar med 75 000 personer.
– Organisationsgraden i landet ökade för första gången sedan 90-talet. Både när det gäller arbetare och tjänstemän, säger Anders Kjellberg.

En del av förklaringen är att fler utrikesfödda gått med i facket. I den gruppen ökade organisationsgraden för andra året i rad under 2020.

Störst var ökningen under mars och april, för att sedan plana ut på många håll. Musikerna är det LO-förbund som ökade procentuellt mest förra året, följt av Handels och Kommunal.

Hotell- och restaurangfacket tillhör de förbund som ökade mest under mars och april. Under första halvåret 2020 steg förbundets medlemstal med 1 700 personer. En ökning som helt raderades ut senare under året. En förklaring till HRF:s medlemstapp är att många som initialt sökte sig till facket, senare förlorade jobbet, skriver Anders Kjellberg i rapporten.

A-kassorna såg en ännu större tillströmning. Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, hade den största relativa tillväxten bland LO-kassorna. Under 2020 ökade HRAK med 19 900 personer, eller 27 procent.

Nyheter corona

Restriktioner förlängs

Det blir inte längre öppettider på restauranger den 3 maj. I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att man vill förlänga restriktionerna till 17 maj.

Publicerad 22 april 2021 Kommentera
Restriktioner förlängs
Restriktionerna förlängs med två veckor. Först den 17 maj ska restauranger kunna hålla öppet senare än 20.30. Foto: Istockphoto

Regeringen gav vid en pressträff på torsdagen beskedet att restriktionerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ligger kvar ytterligare två veckor. Anledningen är den höga smittspridningen och det ansträngda läget för sjukvården.

Samtidigt sade Folkhälsomyndigheten att man föreslår en motsvarande förlängning av restriktionerna för serveringsställen.

För restaurangbranschens del innebär detta att det även fortsättningsvis är stängning klockan 20.30 som gäller. Dessutom kommer det fram till 17 maj tillåtas max fyra personer per sällskap på restauranger, om de inte ligger i till exempel gallerior – då är det en person per sällskap som gäller.

– Man ska ha respekt för smittspridningen. Men man skulle kunna vara generösare med öppettiderna för restauranger, med de kraftiga regleringar som redan finns. Vi anser att det finns förutsättningar att hålla öppet till 23, utan att det påverkar smittspridningen. Då skulle restaurangerna hinna med två sittningar, säger Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfackets ordförande.

Fråga om jobbet.
102
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här