Ur temat Otrygga jobb
Nyheter HÄLSA

Osäkra jobb skadar hälsan

Psykiska sjukdomar, missbruk och självmordsförsök är vanligare bland dem som har de sämsta anställningsvillkoren. Det visar en ny stor studie.

Publicerad 12 november 2021
Osäkra jobb skadar hälsan
Dåliga anställningsvillkor ger en ökad risk för psykisk ohälsa. Foto: Shutterstock

Depression, ångesttillstånd och stressrelaterad ohälsa är vanligare bland dem som har osäkra anställningar. Det finns även en överrisk för beroende av alkohol och andra substanser, liksom för självmordsförsök. Det visar en ny stor studie från enheten för Arbetsmedicin, Institutet för Miljömedicin vid Karolinska institutet.

– Det är tydligt att dåliga anställningsvillkor kan påverka den psykiska hälsan negativt, säger Johanna Jonsson, rapportens huvudförfattare.

Studien undersöker inte vad i de osäkra anställningsvillkoren som påverkar den psykiska hälsan, men Johanna Jonsson pekar på flera möjliga förklaringar.

– Det kan handla om att känna stor vanmakt över att befinna sig i en viss anställningssituation som man inte kan påverka. Det kan också vara stressande att inte veta hur man ska få inkomsten att räcka. Dålig arbetsmiljö har också påvisats ha negativa effekter.

Det kan också vara stressande att inte veta hur man ska få inkomsten att räcka.

Forskarna har utgått från registerdata för 2,7 miljoner yrkesverksamma mellan 16 och 65 år. Sedan undersöktes deras arbetsvillkor under åren 2005 till 2009. De som redan hade diagnosticerad psykisk ohälsa uteslöts ur studien. Gruppen följdes fram till 2017.

Så mycket ökade risken för personer med osäkra anställningar

  • Stressrelaterad ohälsa: 32 procent högre risk
  • Depression: 27 procent högre risk
  • Ångesttillstånd: 23 procent högre risk
  • Alkoholberoende: 25 procent högre risk
  • Annat beroende: 38 procent högre risk

Om fler än i dag fick trygga anställningar skulle det sannolikt ha effekt på den mentala hälsan, säger Johanna Jonsson.

– Stabila anställningar, som också ger en stabil inkomst så att man vet att man kan betala hyran och sätta mat på bordet, betyder mycket. Sedan är det väldigt viktigt att vara med i facket och att facket försöker nå ut till dem som inte är med i dag. Alla behöver ha någon som håller dem om ryggen och det är viktigt att man har kunskap om sina rättigheter.

Johanna Jonsson. Foto: Vencel Hodák

Personerna i undersökningen sorterades efter faktorer som rörde arbetsvillkor, så som låg inkomst, instabilitet, att ha flera jobb eller flera arbetsgivare under ett år.
Därefter kategoriserades personerna beroende på rörligheten mellan anställningssituationer med högre eller lägre kvalitet.

De i studien som löpte ännu högre risk för psykisk ohälsa, beroende och självmordsförsök var de arbetslösa.
De som hade stabila och goda anställningsförhållanden med hög inkomst hade tvärtom en underrisk för att drabbas.

Johanna Jonsson säger att studiens resultat kan tillämpas på den yrkesverksamma befolkningen i Sverige i stort, troligen även för de nordiska länderna.

– Man kan förstås drabbas av psykisk ohälsa även om man har goda arbetsförhållanden. Men detta är en så stor grupp individer att resultaten ändå visar på sambandet mellan arbetsvillkor och psykisk ohälsa.

Detta är en så stor grupp individer att resultaten ändå visar på sambandet mellan arbetsvillkor och psykisk ohälsa.

Johanna Jonsson har själv erfarenhet av hur anställningsförhållandena kan påverka livet i stort.

– Jag jobbade på ett kafé i Gamla stan många år, men hade inte ens ett anställningskontrakt. Det var först när jag ville ha bolån som jag lyckades få ett fysiskt avtal.  Jag fick inte lön när jag var sjuk, så då jobbade jag ändå.

Läs mer om projektet som studien ingår i här.

Ingår i temat: Otrygga jobb 31 artiklar

Alla artiklar i temat (28 till)
Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här