Ur temat Avtal 2020
Nyheter avtal 2020

HRF kräver nytt lönesystem

I dag överlämnade HRF sina krav till Visita. På kravlistan står bland annat ett nytt lönesystem och lönehöjningar med 3 procent.

Publicerad 3 februari 2020
HRF kräver nytt lönesystem
Per Persson Foto: Anna-Karin Nilsson

Hotell- och restaurangfacket har nu på eftermiddagen lämnat sina krav för det så kallade Gröna riksavtalet till motparten Visita. HRF kräver 3 procents lönehöjningar och ett lägsta löneutrymme med 805 kr räknat per heltidsanställd och månad. Förbundet vill dessutom se ett nytt lönesystem.
– Vi vill ha ett lönesystem för framtiden som bygger på yrkeserfarenhet och arbetslivserfarenhet. Det handlar också om att komma åt den negativa löneglidningen, säger HRF:s avtalssekreterare Per Persson.

HRF:s avtalskrav

  • Lönehöjning med 3 procent. Lägsta löneutrymme 805 kr räknat per heltidsanställd och månad.
  • Alla ersättningar i avtalet höjs med avtalets värde.
  • Ett nytt lönesystem som bland annat bygger på tillägg för utveckling, arbetsprestation, yrkesvana och ansvar. Förbundet ska presentera ett utkast till nytt system under förhandlingarna.
  • Rätt att ta del av löneuppgifter på individnivå för alla anställda i företaget.
  • En ny begränsningsregel som innebär att företag som missbrukar anställningsformen enstaka dagar inte längre ska ha rätt att använda denna.
  • All arbetstid under beräkningsperioden ska vara schemalagd. Schemat och beräkningsperioden ska sammanfalla.
  • Begränsad möjlighet för arbetsgivare att ge anställda ”helgledigt” på söndag-måndag.
  • Avsättningen till avtalspensionen inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecen.
  • En reglering om hur arbetsgivare ska agera när anställda utsätts för sexuella trakasserier av tredje man.

På HRF:s kravlista finns också en begränsningsregel för att stävja missbruket av anställningsformen enstaka dagar, och LO-samordningens krav på att avsättningen till avtalspensionen ska redovisas på lönespecifikationen.
– Det är en jätteviktig fråga för oss. Kanske är det den viktigaste frågan i ett längre perspektiv, säger Per Persson.

Kraven har arbetats fram genom motioner och en rad lokala avtalskonferenser runt om i landet. Per Persson är nöjd med utfallet.
– Det som våra medlemmar har tagit fram är viktiga frågor, både för dem själva och för branschens utveckling. I grunden har vi samma önskan som Visita, att folk ska söka sig till branschen och stanna kvar. Det gör man inte i dag.

Nu kommer HRF och Visita gå igenom kraven innan de möts för det första förhandlingstillfället. Målet är att ett nytt avtal ska vara klart innan det nuvarande avtalet med Visita går ut den 31 mars.

Ingår i temat: Avtal 2020 33 artiklar

Alla artiklar i temat (30 till)