Ur temat Avtal 2020
Nyheter AVTALSRÖRELSEN

Avtalsrörelsen i hamn

Trots att förutsättningarna inte var de bästa har Hotell- och restaurangfacket nu landat alla nya kollektivavtal. Och avtalen håller sig till märket på 5,4 procent.

Publicerad 15 mars 2021
Avtalsrörelsen i hamn
Under våren ska arbetsgrupper jobba med frågor på Visitas och Svensk Handels område. Foto: Colourbox
Per Persson
Per Persson. Foto: Peter Jönsson

Avtalsrörelsen 2020 sköts hastigt upp när corona slog till förra våren. När parterna i höstas slutligen skulle förhandla var branschen hårt drabbad av pandemins konsekvenser.

Just därför känns det extra bra att man fick till avtal som ger löneökningar och bättre villkor, säger HRF:s avtalssekreterare Per Persson.
– Att vi lyckades åstadkomma förbättringar under de här extrema förhållandena, det är ju mer än 50 000 som blivit av med jobbet eller permitterats, det är nästan det jag är mest nöjd med.

Alla avtal håller sig till märket på 5,4 procent, plus låglönesatsningen som LO-samordningen drivit.
Andra viktiga saker som Per Persson vill framhålla är schemaläggningsregler i avtalet med Visita och översyn av arbetstid på Svensk Handels område.
Och inte minst pensionsuppgörelsen som innebär att man stegvis sänker åldern för när man kan tjäna in till sin tjänstepension, från 25 år till 22.
– Det är den största satsningen på ungdomar på lång tid.

Under våren kommer flera arbetsgrupper börja jobba med frågor som inte kunde lösas i den här avtalsrörelsen:

 • Sexuella trakasserier från tredje man (Visita)
  Representanter från HRF och Visita ska undersöka möjligheterna att reglera ansvar och förebyggande arbete i kollektivavtal, eftersom diskrimineringslagen inte räcker till. Resultatet ska slå igenom i alla HRF:s kollektivavtal.
  Klart: september 2022
 • Översyn av lönesystemet (Visita)
  När lönepotter infördes i kollektivavtalen var tanken att det skulle leda till större lönespridning och en positiv löneglidning. Hotell- och restauranganställda har fortfarande en sammanpressad lönestruktur. Arbetsgruppen ska undersöka hur man kan åtgärda det.
  Klart: oktober 2022
 • Översyn arbetstid (Svensk Handel)
  Mindre än en procent av HRF:s medlemmar på Svensk Handels avtalsområde jobbar heltid. Arbetsgruppen ska analysera och komma med förslag på hur fler kan få jobba heltid.
  Klart: september 2021
 • Översyn av lönestatistiken (Visita)
  Gruppen ska ta fram en gemensam grundstatistik som ska ligga till grund för framtida avtalsförhandlingar.
  Klart: januari 2022
 • Digitala avtal (Visita)
  En arbetsgrupp ska ta fram ett digitalt alternativ till de tryckta avtalen, för att göra dem mer lättillgängliga.
  Klart: januari 2022

Ingår i temat: Avtal 2020 33 artiklar

Alla artiklar i temat (30 till)