Ur temat UTNYTTJADE
Nyheter utnyttjande

Riksrevisionen: Ingen tar ansvar när utländsk arbetskraft far illa

Riksrevisionen har granskat hur det står till med Sveriges arbete mot människoexploatering i arbetslivet. Uselt, är betyget.

Publicerad 15 december 2020
Riksrevisionen: Ingen tar ansvar när utländsk arbetskraft far illa
Hotell och restaurang är en av de utsatta branscherna när det gäller människoexploatering. Riksrevisionen vill se ett tydligare uppdrag för myndigheterna att kontrollera att arbetsvillkoren är schysta. Foto: Mostphotos

På 16 år har det kommit tre fällande domar mot människohandel och människoexploatering som rör arbetslivet.

– Vi är otroligt dåliga på att få fällande domar. Tre stycken på mer än 15 år. Det kan jämföras med Belgien, som har 50 domar per år, eller Finland som de senaste åren har tio domar för människohandel och drygt 50 för diskriminerande ocker, som kan liknas vid människoexploatering, säger Yvonne Thorsén, projektledare för Riksrevisionens granskning.

En av de tre domarna som lyfts fram i granskningen rörde en krögare som fälldes 2019 för att ha utnyttjat två personer som gratis arbetskraft. Han var den förste som dömdes för människoexploatering enligt en lag som infördes 2018.

I granskningen har Riksrevisionen intervjuat ansvariga myndigheter och arbetsmarknadens parter. Flera LO-förbund har lyft människoexploatering som ett utbrett problem, däribland Byggnads och Transport. Men även hotell- och restaurangbranschen pekas ut som en utsatt sektor.

Yvonne Thorsén. Foto: Privat

– Det ligger på fack och arbetsgivare att se till att människor inte blir utnyttjade. Men det är sårbart när man inte får de här människorna att bli medlemmar. Facken upplever att många tycker att det är för dyrt. Och många utländska arbetare har dåliga erfarenheter av vad fackförbund innebär från sina hemländer.

I sin rapport menar Riksrevisionen att regeringen borde utreda möjligheten att ge myndigheterna ett ansvar att kontrollera att anställda har drägliga arbetsvillkor i de mest utsatta branscherna.

– Myndigheterna har möjlighet att ha polisen med sig. Det kan vara tufft för fackliga ombudsmän att gå ut där det finns ett kriminellt utnyttjande av människor, säger Yvonne Thorsén.

Riksrevisionen, vars uppdrag är att granska hur statens pengar används, kommer med kritik på en rad punkter. En av de främsta är att det saknas tydligt ansvar för att kontrollera om det förekommer människoexploatering i företag där det finns utländsk arbetskraft.

– De myndigheter som är inblandade hoppas generellt att det är någon annan som hanterar problemet. Gränspolisen, som kontrollerar arbetstillstånd, anser att det är människohandelsgruppen inom Polisen som bör hantera exploatering. De i sin tur, som jobbar mycket med prostitution, har svårt att få resurserna att räcka till att även hantera exploatering på arbetsmarknaden och vill helst att andra myndigheter kommer med ärenden, säger Yvonne Thorsén.

Regeringen har fyra månader på sig att svara på den kritik som framkommer i Riksrevisionens rapport. Av svaret kommer också framgå om man kommer att vidta några åtgärder.

Läs också

Ingår i temat: UTNYTTJADE 12 artiklar

Alla artiklar i temat (9 till)
Nyheter LÖN

LO: Minimilöner kan bli början till slutet för svenska fack

EU har tagit ett steg närmare lagstadgade minimilöner. ”Man blir närmast förtvivlad” säger Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande.

Publicerad 23 april 2021 Kommentera
LO: Minimilöner kan bli början till slutet för svenska fack
– Ett redan dåligt förslag är utformat uselt för vår del, säger Therese Guovelin. Foto: Mostphotos, Fredrik Hjerling/LO

Svenska fackförbund, arbetsgivarorganisationer och politiker är överens om en sak: Minimilöner i lag är inget för svensk arbetsmarknad. Snart kan det trots enigheten vara ett faktum.

Länge hoppades LO att EU-kommissionens förslag till direktiv om minimilöner skulle gå att stoppa, eller att Sverige skulle undantas från direktivet. När EU-kommissionen i veckan presenterade sitt förslag stod det dock klart att Sveriges invändningar vägt lätt.

– Ett redan dåligt förslag är utformat uselt för vår del. Man har formuleringar som innebär att staten måste lägga sig i lönebildningen. Samtidigt har man inte med ett ord om att vår fungerande modell ska undantas, trots att man hela tiden hyllat den och slagit fast att där lönebildningen regleras i kollektivavtal är lägstalönerna högre än där man har andra modeller, säger Therese Guovelin.

Kommissionen har bland annat skärpt en formulering som äventyrar fackförbundens ställning i Sverige, menar LO.

– Det förtydligas att alla arbetstagare måste ha rätt till en minimilön. Det innebär, för vår del, att staten måste lägga sig i lönebildningen och att vi inte längre enbart kan reglera lön i kollektivavtal. Det underminerar den svenska modellen, säger Therese Guovelin.

En annan sak som hon reagerar starkt på är att kommissionen föreslår att staten ska få inflytande över parternas arbete med att teckna kollektivavtal.

– Staten ska kräva en åtgärdsplan om kollektivavtalstäckningen understiger 90 procent. Vi ser det som ett hot mot fackföreningarnas autonoma ställning i Sverige.

Det är fortfarande en bit kvar innan ett direktiv kan bli verklighet. Tidigast i september väntas Europaparlamentet rösta om förslaget. Blir det ett ja där kommer frågan att förhandlas mellan rådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet under ordförandelandets ledning.

– Sista ordet är definitivt inte sagt. Nu måste vi försöka påverka på alla nivåer. Om inte det hjälper finns det fortfarande en sista utväg, och det är att ett medlemsland stämmer EU för fördragsbrott. Artikel 153.5 säger nämligen att EU inte har kompetens att reglera löner, säger Therese Guovelin.

Nyheter rapport

Pandemin fick fler att gå med i facket

Under 2020 steg organisationsgraden i Sverige för första gången på länge. Det visar en ny rapport från Arena Idé. För HRF:s del har pandemin inneburit både medlemsökning och medlemstapp.

Publicerad 23 april 2021 Kommentera
Pandemin fick fler att gå med i facket
Musikerna är det LO-förbund som ökade procentuellt mest under 2020. Foto: Volodymyr Melnyk/Mostphotos
Anders Kjellberg. Foto: Kennet Ruona/Lunds universitet

Förra året var ett händelserikt år på svensk arbetsmarknad. Det konstaterar Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, i sin nya rapport ”Den svenska modellen 2020: pandemi och nytt huvudavtal”. Pandemin medförde bland annat en våg av uppsägningar och permitteringar, liksom lättnader i a-kassan.

En annan följd var att många fackförbund såg en ökning av antalet medlemmar. Under 2020 ökade antalet yrkesverksamma fackmedlemmar med 75 000 personer.
– Organisationsgraden i landet ökade för första gången sedan 90-talet. Både när det gäller arbetare och tjänstemän, säger Anders Kjellberg.

En del av förklaringen är att fler utrikesfödda gått med i facket. I den gruppen ökade organisationsgraden för andra året i rad under 2020.

Störst var ökningen under mars och april, för att sedan plana ut på många håll. Musikerna är det LO-förbund som ökade procentuellt mest förra året, följt av Handels och Kommunal.

Hotell- och restaurangfacket tillhör de förbund som ökade mest under mars och april. Under första halvåret 2020 steg förbundets medlemstal med 1 700 personer. En ökning som helt raderades ut senare under året. En förklaring till HRF:s medlemstapp är att många som initialt sökte sig till facket, senare förlorade jobbet, skriver Anders Kjellberg i rapporten.

A-kassorna såg en ännu större tillströmning. Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, hade den största relativa tillväxten bland LO-kassorna. Under 2020 ökade HRAK med 19 900 personer, eller 27 procent.

Nyheter corona

Restriktioner förlängs

Det blir inte längre öppettider på restauranger den 3 maj. I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att man vill förlänga restriktionerna till 17 maj.

Publicerad 22 april 2021 Kommentera
Restriktioner förlängs
Restriktionerna förlängs med två veckor. Först den 17 maj ska restauranger kunna hålla öppet senare än 20.30. Foto: Istockphoto

Regeringen gav vid en pressträff på torsdagen beskedet att restriktionerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ligger kvar ytterligare två veckor. Anledningen är den höga smittspridningen och det ansträngda läget för sjukvården.

Samtidigt sade Folkhälsomyndigheten att man föreslår en motsvarande förlängning av restriktionerna för serveringsställen.

För restaurangbranschens del innebär detta att det även fortsättningsvis är stängning klockan 20.30 som gäller. Dessutom kommer det fram till 17 maj tillåtas max fyra personer per sällskap på restauranger, om de inte ligger i till exempel gallerior – då är det en person per sällskap som gäller.

– Man ska ha respekt för smittspridningen. Men man skulle kunna vara generösare med öppettiderna för restauranger, med de kraftiga regleringar som redan finns. Vi anser att det finns förutsättningar att hålla öppet till 23, utan att det påverkar smittspridningen. Då skulle restaurangerna hinna med två sittningar, säger Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfackets ordförande.

Fråga om jobbet.
102
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här