Ur temat UTNYTTJADE
Nyheter utnyttjade

Få fälls för människoexploatering

Sedan lagen om människoexploatering för arbete infördes år 2018 har bara ett fåtal anmälningar lett till åtal, och bara en till fällande dom. Bristande utbildning och löst skriven lagstiftning kan vara förklaringar, tror experterna.

Publicerad 17 februari 2021
Få fälls för människoexploatering
Bara ett fåtal polisanmälningar om människoexploatering i arbete leder till åtal, visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Foto: Mostphotos
Kajsa Wahlberg. Foto: Polisen

Hotellrevyn har i flera artiklar visat hur arbetare med bangladeshiskt ursprung luras och utnyttjas på svenska restauranger. I stort sett alla intervjupersoner vi varit i kontakt med har polisanmält sina tidigare arbetsgivare för människoexploatering.

Men i samtliga fall har de fått beskedet att polisen inte tänker gå vidare med deras fall.
Och de är inte ensamma.
De senaste tre åren har det gjorts knappt 120 polisanmälningar om arbetsrelaterad människoexploatering, enligt statistik från Brå. Men bara två har lett till åtal, och bara en till fällande dom.

Det finns flera tänkbara förklaringar till det, säger Kajsa Wahlberg som är nationell rapportör i människohandelsfrågor vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.
– Dels är brottet ganska nytt, det är inte så känt ännu. Dels är det en speciell typ av lagstiftning.

Fakta: Människoexploatering

I Brottsbalken, kap 4 står: Den som genom olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation exploaterar en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri, döms för människoexploatering till fängelse i högst fyra år.”

För att kunna döma någon för människoexploatering för arbete krävs en rad saker, berättar Kajsa Wahlberg.
Det krävs bland annat bevisning för att gärningsmannen använt otillbörlig påverkan på offret, som hot eller tvång, och att det har funnits ett syfte att utnyttja offret.
– Man måste också kunna visa att arbetet har skett under uppenbart orimliga villkor. Lagstiftaren lämnar till domstolen att tolka vad som är uppenbart orimliga villkor i varje enskilt fall. Det kan vara svårt att avgöra var gränserna går, säger hon.

På juridiska betyder ”uppenbart” väldigt mycket.Erik Sjödin, universitetslektor

Erik Sjödin. Foto: Stockholms universitet

Hon får medhåll av Erik Sjödin, universitetslektor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Han har skrivit flera artiklar om den nya lagstiftningen kring människoexploatering för arbete.
– På juridiska betyder ”uppenbart” väldigt mycket. Uppenbart orimliga arbetsvillkor är alltså en kraftig avvikelse från det som är acceptabelt. För att veta vad som är en kraftig avvikelse måste man också veta vad som är normen. Lagstiftarna underlåtit att klargöra för domstolarna och polisen hur den normen ska bestämmas.

Ett annat problem är bristande utbildning för både polis och åklagare.
– Detta är något som polisen inte har utrett tidigare. Det finns andra saker som polisen medverkar i kring arbetsliv, men då handlar det om till exempel arbetsmiljöfrågor. Det är en offentligrättslig lagstiftning med mycket upparbetad kunskap kring. Saker som hur mycket betalt man bör få och hur mycket semester man bör ha, det kräver en del upplärning, säger Erik Sjödin.

Kajsa Wahlberg på polisen håller med.
– Utbildning behövs absolut. Vi är väldigt bra på att utreda exploatering för sexuella ändamål och tiggeri, men när det gäller arbetskraftsexploatering är vi inte lika långt framme.

Förövarna är deras enda källa till information.Kajsa Wahlberg, Noa

Ett annat problem är att många individer som exploateras inte vågar samarbeta med polisen, säger Kajsa Wahlberg.
– De är ofta inte så benägna att prata, de kanske är rädda för repressalier från arbetsgivaren, att lönen ska utebli eller för att tvingas lämna landet. De kanske anser att den lilla peng de får är bättre än ingen alls. För att vi ska nå framgång i de här ärendena behöver vi ha brottsoffret med oss.

Hon tror att Sverige skulle behöva bli bättre på att nå ut med information till utsatta
om hur arbetsmarknaden fungerar.
– Det är jätteviktigt. I nuläget är det förövarna som är deras enda källa till information om vad som gäller här.

Fakta: En fällande dom

  • Under 2018, 2019 och 2020 gjordes sammanlagt 117 anmälningar om människoexploatering i arbete i Sverige. Hittills har bara två fall lett till åtal.
  • I det ena åtalades en krögare i Norrköping för exploatering av ett par från Bangladesh. Krögaren fälldes i tingsrätten och dömdes till åtta månaders fängelse och 120 000 kronor i skadestånd. Domen överklagades till hovrätten, vars beslut väntas under februari.
  • I det andra fallet åtalades tre personer i Värmlands tingsrätt för att ha hållit en kvinna under slavliknande former. Samtliga friades eftersom tingsrätten inte ansåg att det var utrett att kvinnan exploaterats och tvingats att arbeta under ”uppenbart orimliga villkor”.

Universitetslektor Erik Sjödin har också en tänkbar förklaring till att få åtalas och döms för människoexploatering: lagstiftarna har satt ribban väldigt högt för vad som räknas som exploatering.
– Brottet bygger på tre skilda förutsättningar, och det ska vara en kraftig avvikelse från det acceptabla. Det ska alltså vara de allra värsta avarterna av utnyttjande. Ribban är satt väldigt högt, kanske för högt.

Läs också

Ingår i temat: UTNYTTJADE 12 artiklar

Alla artiklar i temat (9 till)
Nyheter restriktioner

Senare stängning skjuts fram

I dag meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de begränsningar som nu gäller kommer att förlängas till den 1 juni. Det innebär att restaurangernas stängning ligger kvar på 20.30 i ytterligare ett par veckor.  

Publicerad 12 maj 2021 Kommentera
Senare stängning skjuts fram
Ingen alkoholservering efter 20, och stängning 20.30. Restriktionerna gäller fortsatt och fram till 1 juni. Foto: Mostphotos

Många hade hoppats att den 17 maj skulle vara dagen som restriktionerna lättades något. Så blir inte fallet.

– Vi är inte där än, sade statsminister Stefan Löfven på en presskonferens.

Enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten ligger smittspridningen fortsatt på för hög nivå, även om det finns positiva tecken. Trycket på vården är högt, och regionerna har uttryckt önskemål om att inte gå för fort fram med lättnader.

– Vi hade hoppats på en lättnad, framför allt av öppettiderna på restauranger, eftersom vi vet att de hade klarat av det. Men myndigheterna gjorde en annan bedömning, säger Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfackets ordförande.

Från den 1 juni kommer däremot restriktionerna att justeras. Då förlängs de begränsade öppettiderna för restauranger till 22.30.

Samma datum kommer nöjesparkerna att kunna öppna upp, med en begränsning på en person per 20 kvadratmeter. För Gröna Lunds del innebär det att man kan ta emot max 3 100 gäster samtidigt, en femtedel av det normala antalet besökare.

– Det känns helt fantastiskt att vi nu äntligen får slå upp portarna, efter 1,5 år av nedstängning, säger Gröna Lunds vd Magnus Widell i ett pressmeddelande.

Nyheter bokning

Scandic blir vaccinmottagning

Scandic öppnar upp för vaccinering mot covid-19 i sina lokaler. Hos Scandic Swania i Trollhättan blir en konferenslokal från i dag plats för massvaccinering. Jättebra, tycker Merlita Andersson som arbetar i housekeeping.

Publicerad 12 maj 2021 Kommentera
Scandic blir vaccinmottagning
En lokal hos Scandic Swania används för vaccinering. Foto: Scandic

 Hotelldirektör Charlotta Sandblom berättar att det var vårdföretaget Kry som kontaktade dem för en visning av lokalerna.
– De kände till vårt Stay safe-arbete och vi har en konferenslokal i markplan med separat entré direkt utifrån.

Charlotta Sandblom tvekade inte att upplåta lokalerna för vaccinering.
– Det är klart att vi funderade på hur det här skulle påverka personal och gäster, men det är friska personer som kommer och det är jätteroligt i dessa tider att få bokningar. Samtidigt bidrar vi till samhällsnyttan.

Swania är ett av flera Scandic som tillfrågats om vaccinering i sina lokaler, säger Charlotta Sandblom.
– Våra hotell ligger ofta stadsnära och har bra lokaler.

Merlita Andersson. FOTO: Privat.

Housekeeping på Scandic Swania kommer att sköta den dagliga städningen. Kry ansvarar själva för all hantering och städning av den medicinska utrustningen.

Merlita Andersson som arbetar i housekeeping har varit med och förberett lokalen inför vaccineringarna.

– Vi har städat så att allt ska vara klart tills de kommer med sina saker för vaccineringen. Det här är jättebra, bra att fylla huset, säger hon.

Nyheter FÖRHANDLING

HRF kräver svar om enstaka dagar

Ett företag har under nio månader haft enstaka dagar-anställningar motsvarande 53 000 arbetstimmar. Hotell- och restaurangfacket har begärt central förhandling.

Publicerad 11 maj 2021 1 kommentar
HRF kräver svar om enstaka dagar
Ett företag har lagt ut 53 000 arbetstimmar i anställningsformen enstaka dagar. Nu har HRF begärt central förhandling med Visita. Foto: Colourbox

I förra årets avtalsrörelse var enstaka dagar en av de stora frågorna för Hotell- och restaurangfacket. Anställningsformen ska användas när det inte går att schemalägga arbetstiden, om arbetet är oregelbundet till sin karaktär eller när arbetsgivaren har behov av tillfällig arbetskraft. HRF:s bild var att enstaka dagar tillämpades mer än nödvändigt.

I det nya kollektivavtalet finns en skrivning som innebär att den arbetsgivare som anses ha missbrukat anställningsformen inte längre ska kunna använda den. Nu står den första centrala förhandlingen för dörren.

– Vi kommer att jobba aktivt med den här frågan hela avtalsperioden, säger Emil Bäckström, central ombudsman på HRF.

Så säger avtalet

Gröna riks 4§ 1:2
”De centrala parterna kan vid central förhandling komma överens om att ett bolag temporärt ska undantas från rätten att använda sig av anställningsformen anställning för enstaka dagar. Fråntagandet av ovanstående rätt kan aktualiseras om de centrala parterna bedömer att bolaget konsekvent och grovt bryter mot kollektivavtalets förutsättningar för att använda sig av anställningsformen. Fråntagande av rättigheten gäller under den tid och vid den/de enhet/er som parterna överenskommer.”

Det aktuella företaget har under perioden april–december lagt ut 53 000 timmar i enstaka dagar. Det motsvarar ungefär 25 heltidstjänster.

Emil Bäckström har begärt förhandling med Visita, men något datum är ännu inte satt.

– Om Visita är seriösa med att vilja stävja det här måste de också inse att det här är ett typexempel på missbruk av enstaka dagar.

Ingår i temat: UTNYTTJADE 12 artiklar

Alla artiklar i temat (9 till)
Fråga om jobbet.
105
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här