Ur temat UTNYTTJADE
Nyheter utnyttjade

”I princip riskfritt att exploatera”

Riksrevisionen har granskat Sveriges arbete mot exploatering av arbetskraft – och kritiken är hård.

Publicerad 16 februari 2021
”I princip riskfritt att exploatera”
Nya beviljade arbetstillstånd för personer från Bangladesh. För lite görs för att kontrollera hur arbetskraftsmigranterna har det på jobbet, menar Riksrevisionen. Foto: Colourbox
Yvonne Thorsén. Foto: Riksrevisionen

Sverige gör alldeles för lite för att förebygga arbetskraftsexploatering och att hjälpa dem som utsatts. Det menar Riksrevisionen i en färsk rapport.
Bristerna finns i alla delar av systemet: regelverk, kontroller, information och stöd till brottsoffer, berättar revisionsdirektör Yvonne Thorsén.
– Bland det allvarligaste tycker jag nog är att det inte finns information på plats om hur svensk arbetsmarknad fungerar när arbetare kommer till Sverige. För gruppen med arbetstillstånd borde det vara relativt lätt ordnat. Att de inte vet vad som gäller här gör att de hamnar i underläge från start. Det är något som borde åtgärdas skyndsamt.

Riksrevisionen vill också att regeringen tydliggör vilken myndighet som ska ta ansvar för att samordna arbetet mot arbetskraftsexploatering.
I dag är det ingen som har ansvaret, säger Yvonne Thorsén.

Ingen tittar på hur arbetstagaren har det.Yvonne Thorsén, revisionsdirektör

– Myndigheterna gör kontroller men kommer inte åt själva exploateringen i det nuvarande systemet. Arbetsmiljöverket kollar ventilationen, Skatteverket personalliggaren och Polisen arbetstillstånden. Ingen tittar på hur arbetstagaren har det.

I nuläget ligger kontrollen på fackförbunden, men eftersom de exploaterade arbetarna sällan är med i facket är det en svår uppgift, säger Yvonne Thorsén.
– Det kan vara väldigt svårt för facket att agera, de når inte fram till de här individerna.

Så funkar arbetstillstånd

 • Den som kommer från ett land utanför EU behöver ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Det gäller inte medborgare från Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein.
 • Migrationsverket beviljar tillstånd för max två år i taget. Den som vill stanna längre ska ansöka om förlängning.
 • Kollektivavtal är inget krav, men villkoren måste vara i nivå med avtalets eller det som är brukligt inom branschen. Berört fackförbund ska få yttra sig om anställningserbjudandet.
 • Den som ansöker om förlängt tillstånd måste kunna visa att hen tjänat minst 13 000 kronor i månaden hela den före­gående perioden. Hen ska också ha om­fattats av avtals­försäkringar.
 • Den som blir uppsagd eller säger upp sig har tre månader på sig att hitta ett nytt arbete som uppfyller kraven. Annars måste man lämna landet.
 • Efter fyra sammanhängande år med arbetstillstånd kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Riksrevisionen har tagit fram en rad förslag på åtgärder.
De vill bland annat att det ska utredas om det bör införas någon form av krav på standard och kostnad när arbetsgivaren erbjuder bostad som en del av anställningen, och om myndigheterna bör få mandat att kontrollera arbetsvillkor i vissa riskbranscher.
Dessutom bör Polismyndigheten utbilda alla som arbetar med arbetsplatsinspektioner om arbetskraftsexploatering, menar Riksrevisionen.

I dag riskerar arbetsgivare inte särskilt mycket genom att exploatera anställda, konstaterar Yvonne Thorsén.
– Det är i princip riskfritt. Tyvärr. Och för arbetsgivare som håller på med det här finns det stora pengar att tjäna.

Riksrevisionens rapport finns att läsa här.

Läs också

Ingår i temat: UTNYTTJADE 12 artiklar

Alla artiklar i temat (9 till)
Nyheter LÖNER

Därför är branschlönerna mer ”jämställda”

Bland arbetare i privat sektor är löneglappet mellan kvinnor och män knappt 10 procent. Men bland hotell- och restaurangbranschens anställda ser det lite annorlunda ut.

Publicerad 8 mars 2021 Kommentera
Därför är branschlönerna mer ”jämställda”
Helt jämställda är inte branschens löner, men glappet är mindre här än på arbetsmarknaden i stort. Foto: Colourbox, Mostphotos
Per Persson
Per Persson. Foto: Peter Jönsson

I hotell- och restaurangbranschen skiljer det runt 4 procent mellan kvinnors och mäns löner. Det är stor skillnad mot de 9,7 procent* som finns bland privatanställda arbetare i stort.
– Det har inte nödvändigtvis med jämställdhet att göra. Många arbetsgivare i vår bransch betalar så lite som möjligt till både män och kvinnor. Cirka hälften av våra medlemmar ligger på minimilön. Man kan säga att rättvisan ligger i att alla tjänar lika dåligt, säger Per Persson, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket.

Å andra sidan, säger han, ligger HRF:s minimilöner generellt lite högre än i andra avtal.
– Jag vet inte om det kan ha att göra med att vi avskaffade kvinno- och manslöner i avtal innan det lagstiftades bort. Att vi fick en bättre kompromiss som hänger kvar.

Inte heller där det finns arbetskraftsbrist syns det i lönekuverten.

Att så stor andel av de hotell- och restauranganställda går på minimilön kan delvis förklaras av den höga arbetslösheten i branschen.
– Vi hade hög arbetslöshet redan före pandemin, det trycker ned lönerna. Men inte heller där det finns arbetskraftsbrist syns det i lönekuverten.

Före pandemin var det stor brist på kockar. Men det har inte lett till att den yrkesgruppen har haft starkare löneutveckling än andra.
– Det man kan säga är att det viktigaste för vår bransch är att det finns kollektivavtal som reglerar ett lönegolv. Där kan det vara så att kvinnorna har dragit den stora vinstlotten. Hade lönerna dragits isär hade det troligen missgynnat kvinnor. Det ser man i andra branscher, säger Per Persson.

*Medlingsinstitutets lönestatistik för 2019

Nyheter PENSION

Få koll på pensionen i tid

Snart kommer kuvertet som visar vad du har på pensionskontot. Brukar det hamna i papperskorgen eller ligga oläst? Byt taktik! Att ha koll kan löna sig.

Publicerad 8 mars 2021 Kommentera
Få koll på pensionen i tid
Våga kolla kuvertet, det vinner du på! Foto: Colourbox, Pensionsmyndigheten (Montage)
Kristina Kamp. Foto: Minpension

I dagarna skickar Pensionsmyndigheten ut det orange kuvertet till fysiska och digitala brevlådor. Ett bra tillfälle att få grepp om din pension, speciellt om du har många år kvar i arbetslivet. Det du gör som ung får stor betydelse för hur pensionskassan utvecklas.
– Om man har låg lön eller bara jobbar extra kan prognosen se trist ut, men det är en bra kontrollstation. Värt att tänka på är att om du tjänar mindre än 100 000 på ett år får du mer i pensionsavsättning än du betalar i skatt, säger Kristina Kamp, pensionsexpert på Minpension.

Pensionen består av flera delar. Den allmänna pensionen får alla som deklarerar inkomst i Sverige. Det finns flera saker du kan göra för att få in pengar till den. En av de viktigaste är att börja jobba tidigt, säger Kristina Kamp.
– Den som börjar jobba vid 23 ”har råd” att tjäna 10 000 kronor mindre i månaden än den som börjar jobba vid 30. Alla år man jobbar räknas.

Resultatet påverkas också av hur länge du stannar kvar i arbetslivet.
– Om man orkar lönar det sig att jobba efter 65. Du kan få en tusenlapp mer i månaden som pensionär på det viset.

Om du inte har tjänstepension på jobbet så be om minst en tusenlapp extra i lön.

Om du jobbar på ett företag med kollektivavtal har du också tjänstepension. Den gör att de flesta av oss kan räkna med omkring 60 procent av lönen i pension.

Pejl på prognosen

 • minpension.se kan du se din pensionsprognos och hur mycket intjänat pensionskapital du har. Du loggar in med bank-id.
 • På sidan Min pensionär kan du som ännu inte etablerat dig på arbetsmarknaden göra en pensionsprognos utifrån antaganden om ditt arbetsliv.

– Tjänstepensionen kan ge flera tusenlappar i månaden mer i pension utöver det du får i det orange kuvertet. Om du inte har tjänstepension på jobbet så be om minst en tusenlapp extra i lön och spara de pengarna själv. Det är ungefär vad arbetsgivare som erbjuder tjänstepension betalar in varje månad.

Den tredje biten är ett privat pensionssparande. Det är inte alla som kan lägga undan pengar. Men Kristina Kamp uppmanar ändå den som har möjlighet att vänja sig vid att spara.
– Du ska inte känna skam och skuld om du inte sparar till pensionen. Däremot är det bra att spara till en buffert när det går. Den som har små barn kanske inte klarar det just då, men när barnen är stora kan det bli en slant över. Även en pensionär kan behöva en krockkudde. Eller den som blir arbetslös och måste vänta på pengar från a-kassan.

Ingår i temat: UTNYTTJADE 12 artiklar

Alla artiklar i temat (9 till)
Nyheter PENSION

Maxa möjligheterna med tjänstepensionen

De kommande åren får fler unga möjlighet att tjäna in tjänstepension – en viktig del av pensionspengarna. Här är pensionsspecialistens bästa tips.

Publicerad 8 mars 2021 Kommentera
Maxa möjligheterna med tjänstepensionen
Prata alltid tjänstepension vid anställningstillfället, råder Fanny Santa. Foto: Fora, Mostphotos
Fanny Santa. Foto: Fora

Från och med i år börjar tjänstepensionen betalas in från 24 års ålder, för att nästa år sänkas till 23 och så småningom till 22.
Fanny Santa är pensionsspecialist på Fora, som förvaltar tjänstepension för fyra miljoner anställda på LO:s område.
Hon har några tips på hur du ska tänka kring tjänstepensionen.

1 Se till att du har tjänstepension. Prata alltid tjänstepension vid anställningstillfället. Det är den viktigaste förmånen. En arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan betala in till tjänstepension på eget initiativ. Det kan vara bra att ha kollektivavtalets regler som måttstock.

Det här är tjänstepension

 • Tjänstepensionen SAF-LO innebär att din arbetsgivare varje år sätter in motsvarande 4,5 procent av bruttolönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp, vilket är 511 500 kronor år 2021.
 • På det du tjänar däröver ska arbetsgivaren avsätta 30 procent.
 • På senare år har det blivit vanligare med kompletterande pensionsavsättning för specifika branscher. Detta innebär att man kan få ytterligare pengar insatta, utöver de 4,5 procenten från Avtalspension SAF-LO.
 • Det framgår av ditt kollektivavtal om du har komplementet.

2 Var inte borta från arbetslivet. Deltid och tjänstledighet påverkar tjänstepensionen. Om du har kollektivavtal täcks premien om du är sjuk eller föräldraledig, så det påverkar inte.
Men till exempel studieledighet och deltidsarbete kommer att synas i pensionsbeskedet.

3 Fundera på återbetalningsskyddet. Du behöver inte göra aktiva val för placeringen av din tjänstepension, men det kan vara bra att känna till att det går.
Du kan till exempel välja att ta en högre risk och på så sätt få möjlighet till högre avkastning.
Ett val som jag däremot tycker att man ska fundera på är vad som händer med mina pensionspengar om jag avlider.
Du kan välja att lägga till återbetalningsskydd. Då får din make/maka, sambo, registrerade partner eller i andra hand dina barn ta del av pengarna om du avlider. Detta kostar ingenting men du går miste om de arvsvinster som du annars får ta del av. Ändras din familjesituation kan det vara bra att se över ditt behov av återbetalningsskydd.

Kolla inbetalningarna

Mina sidorfora.se kan du se vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in föregående år, och hur mycket som är inbetalat till din tjänstepension.
Det ska motsvara 4,5 procent av din lön.

4 Öppna ditt pensionsbesked. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Det framgår av ditt kollektivavtal vilka regler som gäller.
Skulle din arbetsgivare till exempel ha rapporterat fel lön, och inbetalningarna inte stämmer – kontakta Fora. Om det finns kollektivavtal har man alltid rätt till sin premie, så du kommer inte att gå miste om inbetalningar för att din arbetsgivare gör fel. Men du kan behöva tala om för oss att uppgifterna inte stämmer.

Ingår i temat: UTNYTTJADE 12 artiklar

Alla artiklar i temat (9 till)
Fråga om jobbet.
100
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här