Ur temat UTNYTTJADE
Nyheter arbetskraftsmigration

Vill se bättre skydd för migranter

Nyligen presenterades en statlig utredning med förslag på hur man kan motverka exploatering av arbetskraftsinvandrare. Utredningen lämnar mycket i övrigt att önska, tycker Per Persson, HRF:s avtalssekreterare. 

Publicerad 4 november 2021
Vill se bättre skydd för migranter
HRF:s avtalssekreterare Per Persson saknar delar i utredningen. Foto: Anna-Karin Nilsson (porträtt), Istockphoto

Svårare att ta ut ockerhyror och skarpare lagstiftning för att komma åt den arbetsgivare som exploaterar. Det är två av förslagen i den statliga utredning som ska bidra till att motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas.

Men Hotell- och restaurangfacket hade gärna sett fler förslag, som bättre skydd för arbetskraftsmigranter.
– Det är ju bra att de kan få en slant, men det hade varit bättre om de hade fått ett skydd ifall de blir av med jobbet. Till exempel att arbetstillståndet inte är kopplat till bara en arbetsplats, säger Per Persson, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket.

Han anser att hela regelverket behöver ett omtag.
– Man behöver se på detta också ur ett bredare perspektiv. Där är arbetet med Delegationen mot arbetslivskriminalitet ytterligare en pusselbit. En bra sak vore om parterna var mer involverade.

Det är åt skogen att arbetstillståndet är knutet till en arbetsgivare.

Per Persson misstänker att den nuvarande lagstiftningen kring arbetstillstånd togs fram med specialister i åtanke, som till exempel it-tekniker och ingenjörer.

– Syftet måste ju vara att fokusera på bristyrken. Det är klart att det finns människor som kommer hit på vinst och förlust och hackar grönsaker. De kanske är svarvare i sitt hemland. Då har de en kompetens som de borde kunna använda här.
Människor ska inte kunna utnyttjas helt enkelt. Det är åt skogen att arbetstillståndet är knutet till en arbetsgivare.

En annan sak som är svår att komma åt, och som inte heller löses genom utredningens förslag, är att människor som utnyttjas inte vågar eller vet hur de ska slå larm om missförhållanden.

– Hela systemet är som upplagt för att folk ska utnyttjas. Det är klart att ingen vågar säga ifrån om de riskerar att bli av med jobbet och därmed arbetstillståndet.
Och när till och med folk som inte behöver tillstånd för att arbeta i det här landet utnyttjas med otrygga anställningar och låga löner, då är det inte så konstigt.

Ingår i temat: UTNYTTJADE 24 artiklar

Alla artiklar i temat (21 till)