Ur temat AVTAL 2023
Nyheter AVTAL 2023

Tuffa tider påverkar avtalsrörelsen

»Så mycket som möjligt i plånboken« för de anställda. Målet är viktigare än någonsin i årets avtalsrörelse, som väntas bli hård.

Publicerad 1 februari 2023 Kommentera
Tuffa tider påverkar avtalsrörelsen
Peggy Nyholm, avtalssekreterare för Hotell- och restaurangfacket, om läget i avtalsrörelsen. Foto: Madeleine Andersson, Istockphoto

Nu drar årets avtalsrörelse i gång på allvar. En intensiv förhandlingsfas om nytt kollektivavtal inleds sedan parterna HRF och Visita kommit med sina yrkanden den 10 februari. Hur förhandlingarna går avgör hur löner och villkor kommer att se ut i branschen de kommande åren.

Förra avtalsrörelsen var speciell på grund av pandemin, men det här är ­heller inte vilket år som helst, säger Peggy Nyholm, avtalssekreterare för Hotell- och restaurangfacket.
– Vi har krig i vårt närområde, det är höga elpriser, inflation. Prognosen är att inflationen ska vara nere i normala nivåer till senhösten eller vintern. Men samtidigt pratar man om att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, och det första man sparar in på är krogbesök.

Peggy Nyholm. Foto: Madeleine Andersson

Men det är motsägelsefullt, säger Peggy Nyholm.
– Arbetsgivare talar om att 2022 varit ett bra år och de har planer på att utöka. Det skulle de inte säga om de trodde att det skulle bli en sådan nedgång.

Det LO-gemensamma lönekravet på 4,4 procent på ett år är historiskt högt och innehåller även en låglönesatsning, något som mottagits med förskräckelse från arbetsgivarsidan. Men 4,4 procent räcker inte för att kompensera för inflationen, i praktiken innebär det en reallönesänkning. Men ett krav i nivå med inflationen vore fel väg att gå, menar Peggy Nyholm.
– Vi vill inte hamna i den inflationsspiral som vi hamnade i på 1980- och 1990-talet, då höga lönekrav spädde på inflationen. Man ska också veta att även om det i år kom en kraftig reallönesänkning har vi dessförinnan haft reallönehöjning i många år.

Medlemmarna vill ha så mycket som möjligt i plånboken nu när det är höga mat- och elpriser.

Vid andra avtalsrörelser har LO-­förbunden kommit med gemensamma krav gällande annat än löner, till exempel arbetsmiljö. Men inte i år.
– Det har inte varit lämpligt att komma med yrkanden som kostar pengar som skulle tas från löneökningen. Medlemmarna vill ha så mycket som möjligt i plånboken nu när det är höga mat- och elpriser.

Vägen mot nya kollektivavtal

  • Våren 2022. Lokala avtalskonferenser där medlemmarna prioriterar vad de vill att HRF ska driva.
  • September 2022. Första träffen för förhandlings­delegationen som ska ta ställning till kommande bud och motbud.
  • 23 januari 2023. Central avtalskonferens. Förhandlings­delega­tionen presenterar sitt förslag på yrkanden för förbundsstyrelsen, som fattar beslut.
  • 10 februari. HRF och Visita växlar yrkanden gällande kollektiv­­avtalet Gröna riks.
  • 16 februari. Första träffen med Visita.
  • 13 mars och framåt. Intensiv förhandlingsperiod.
Efter detta följer förhandlingar om HRF:s övriga kollektivavtal.

Redan nu vet man vad medlemmarna tycker är viktigt inför avtalsrörelsen, säger Peggy Nyholm.
– De lokala avtalskonferenserna har varit väldigt tydliga med vad medlemmarna efterfrågar. En massa anställda i vår bransch har otrygga anställningar på låg sysselsättningsgrad. Det viktigaste är en trygg anställning. Det är inte värdigt att ha daglöneanställningar år 2023 i Sverige.

Andra tydliga prioriteringar har varit schemafrågor och helgarbete.
– Vi har så många bra serviceproffs som vill stanna i branschen, men då måste de också kunna förena sina liv med sitt arbetsliv. Fungerar inte det spelar det ingen roll hur mycket man älskar branschen.

Peggy Nyholm har en hälsning till HRF:s medlemmar:
– Nu behöver vi er hjälp för att bära avtalet. Värva kompisar, se till att vi blir många fler.

Arbetsgivarorganisationen Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn av­böjer att bli intervjuad av Hotellrevyn inför avtalsrörelsen. På sin hemsida skriver Visita: »Av förhandlingstekniska skäl är det Visitas önskan att förhandlingen sker främst i förhandlingsrummet och inte i media.«

Ingår i temat: AVTAL 2023 18 artiklar

Alla artiklar i temat (15 till)