Nyheter Val 2014
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Stort stöd för S bland LO-väljare

Det skulle ha blivit en jordskredsseger för sossarna om LO-medlemmarna fick bestämma i dag. Hela 56 procent ger partiet sitt stöd i SCB:s partisympatiundersökning för maj. Även sympatierna för Sverigedemokraterna ökar bland LO:s medlemmar.

Publicerad 4 juni 2013

Om det hade varit val i dag skulle det bli regeringsskifte. SCB:s partisympatiundersökning för maj visar att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans skulle få 50,5 procent av rösterna. Alliansen backar och skulle ha fått 40,7 procent.

Men om LO-förbundens medlemmar fick bestämma skulle skillnaderna vara betydligt större. Hela 56 procent säger sig sympatisera mest med Socialdemokraterna och 9 procent med Vänsterpartiet. Bara 21 procent säger sig sympatisera med något av partierna i alliansen.

LO-förbundens kvinnliga medlemmar är ännu tydligare i sina sympatier. Bland dem väljer nästan 75 procent Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet som det parti som ligger dem närmast. Motsvarande siffra bland LO-männen är 65 procent. 

Miljöpartiet har däremot tappat hos LO:s medlemmar, från 6,4 procent i november till 4,5 procent i maj. Samtidigt har Sverigedemokraterna under flera år vunnit sympatisörer. I november 2011 sa 4,9 procent av LO-medlemmarna att partiet låg dem närmast. I dag är den siffran 8,5 procent. Bland LO-männen är siffran ännu högre, 11,3 procent.

Fakta: LO-medlemmarnas sympatier, maj 2013, procent

Parti Kvinnor   Män 
 M  13,1  17,8
 C  2,2  1,9
 Fp  2,4  0,7
 Kd  1,9  1,8
 S  58,5  53,8
 V  9,3  8,8
 Mp  6,7  2,5
 Sd  5,3  11,3
 Övrigt  0,6  1,4
 Vet ej  19  18

  Källa: SCB Partisympatiundersökning maj 2013

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.