Arbetslivsakuten BROTT

Hjälp, chefen köper stulet kött!

Chefen köper stulet kött! Ruben vill säga ifrån. Dels är det kriminellt, dels står Rubens rykte som kock på spel. Han vet ju inte vad det är för kvalitet på köttet. Men chefen är rätt besvärlig, och Ruben kan nog inte jobba kvar om han protesterar. Vad ska han göra?

Publicerad 7 september 2023 Kommentera
Hjälp, chefen köper stulet kött!
Illustration: Mattias Käll

”Har inte i vår bransch att göra”

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket:

Mikael Berge, ombudsman, HRF. Foto: Jann Lipka/HRF

”Att en restaurang handlar och hanterar stulet kött är inget bra tecken. Förmodligen är det inte det enda som sker på restaurangen där man kan misstänka lagbrott.
Det framgår inte om det är den närmaste chefen eller restaurang­ägaren som köper stulet kött men jag utgår ifrån att det är en och samma person.
En fråga som Ruben kanske bör fundera på, är om han verkligen är intresserad av att arbeta kvar på en sådan arbetsplats? I så fall finns det några saker som han skulle kunna göra.

Det ena är att tipsa polisen, kommunens tillståndsenhet för alkoholservering eller andra myndigheter som skulle kunna ha ett intresse av att sådan verksamhet inte förekommer.

Ett annat alternativ är att nyttja den nya visselblåsarlagen. Från och med den 17 juli 2022 ska alla offentliga verksamheter med minst 50 anställda samt privata verksamheter med fler än 250 anställda ha en intern visselblåsar­funktion.
Från och med den 17 december 2023 omfattas alla verksamhetsutövare med minst 50 anställda av lagens tillämpning.

Verksamheter som figurerar i den kriminella miljön eller som stödjer sådan verksamhet har inte i vår bransch att göra.

Visselblåsarfunktionen ska vara skild från den övriga verksamheten och handla om rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av.
Den som anmäler missförhållanden som visselblåsare ska omfattas av lagens skydd mot repressalier och visselblåsaren kan vara anonym.
En fullständig genomgång av visselblåsarlagen finns hos Arbetsmiljöverket.

Självklart är det viktigt att som stolt yrkesmänniska inte beblanda sig med dåliga råvaror och produkter som inte har hanterats korrekt.
Det är inte bara viktigt utifrån det egna hantverket, utan även gentemot resten av besöksnäringen där restauranger, krogar, barer och hotell ska konkurrera på lika villkor.

Verksamheter som figurerar i den kriminella miljön eller som stödjer sådan verksamhet har inte i vår bransch att göra. Där har vi alla som är en del av besöksnäringen ett ansvar att stävja sådan verksamhet.

Stå på dig även om det blir dålig stämning och låt inte din chef förstöra för dig eller för alla andra stolta yrkesutövare runt om i landet.