Chefen vill inte betala sjuklön!
Foto: Colourbox
Arbetslivsakuten SJUKLÖN

Chefen vill inte betala sjuklön!

Ida ska göra en bröst­förstoring och blir troligen sjukskriven i minst tre veckor efteråt. Hon har varit öppen om saken på jobbet, men det ångrar hon nu. ”Du får ta ut semester. Sjuklön är till sjuka, inte skönhets­opererade”, sa chefen. Hur ska Ida göra?

Publicerad 4 april 2024

Sjuklönelagen går efter nedsatt arbetsförmåga

Mattias af Malmborg.
Foto: LO-TCO Rättsskydd

Mattias af Malmborg, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd:

”I sjuklönelagen 4 § står det rakt och enkelt: Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Har jag nedsatt arbetsförmåga, då har jag rätt till sjuklön.
Det finns undantag i 5 §, bland annat om den anställde ådragit sig sjukdomen vid upp­såtligt brott som han eller hon dömts för. Men det handlar det inte om här.

Ida får stå på sig om sjuklön, påpeka att det inte finns några begränsningar i sjuklönelagen utan att hon har rätt till det.
Går hon med på att ta semester kan det vara svårt att backa från det i efterhand.

Begränsningar har diskuterats

Den här frågan har diskuterats på politisk nivå.
Det kom en interpellation för några år sedan till dåvarande socialförsäkrings­minister Ardalan Shekarabi om att begränsa rätten till ersättning vid skönhetsoperationer.

Även företrädare för arbetsgivarorganisationer har debatterat för en ändring.
Längre tillbaka finns Arbetsförmåge­utredningens rekommendation att enbart medicinskt motiverade operationer skulle ge sjuklön och sjukpenning.

Men så blev det inte. I dag står vi kvar i att begreppet sjukdom innebär ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga.

Försäkringskassan avgör rätten till sjuklön

Om arbetsgivaren av något skäl inte betalar ut ersättningen kan Ida vända sig till sitt fackförbund om hon är medlem, så får facket driva tvisten på samma sätt som ett lönekrav.

Det kan också vara ett kollektivavtalsbrott att inte betala ut sjuklönen, vilket kan innebära skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren.

Om Ida och arbetsgivaren är oense om rätten till sjuklön kan hon ansöka om att få ut ersättningen från Försäkringskassan.
Detta kallas sjuklöne­garanti och innebär att kassan bedömer om arbetsförmågan är nedsatt.

Kommer kassan fram till att det är så betalar de ersättningen och kräver därefter pengarna från arbetsgivaren.

I Idas fall skulle Försäkringskassan sannolikt bedöma att hon har rätt till sjuklön, enligt gällande regler.

Tillfällig arbetsanpassning

Arbetsgivare har också möjlighet att erbjuda tillfällig arbetsanpassning, om det finns arbetsförmåga och andra, lättare arbetsuppgifter som är rimliga.

I Idas situation är det kanske ingen lösning. Men säg att en anställd har ett stort bandage i ansiktet, trots det en arbetsförmåga men kan inte stå i repan.
Då skulle det kunna gå att anpassa med exempelvis arbete back office.

Och om den anställde exempelvis bara har svårighet att ta sig till och från arbetet på grund av nedsatt rörelse­förmåga efter en operation, då kan arbetsgivaren betala taxi i stället för sjuklön.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här