Arbetslivsakuten SJUKFUSK

Kollegan sjukanmäler sig utan att vara sjuk!

Ninos kollega har sjukanmält sig. Igen. Men på Instagram ser han att kollegan inte alls är sjuk. Det här gör Nino extremt irriterad. Han vill egentligen inte skvallra, men inte heller tvingas hoppa in för en kollega som bara har lust att vara ledig. Vad ska han göra?

Publicerad 9 oktober 2023
Kollegan sjukanmäler sig utan att vara sjuk!
Foto: Erik Lundbäck, Illustration: Mattias Käll

”Viktigt att Nino inte tar på sig ansvaret”

Nina Karlsdotter Dahlin.
Foto: Erik Lundbäck

Nina Karlsdotter Dahlin, HR-expert och chefscoach

Kollegans oschysta beteende sätter Nino i en knepig sits. Det är vanligt att vi blir irriterade i en sådan situation eftersom känslor krockar – man vill inte vara en skvallrare men vill heller inte acceptera ett oärligt beteende, eller tvingas täcka upp för någon.

Ofta bottnar det ­i våra egna värderingar.
Om det är viktigt för Nino med ärlighet och arbetsmoral så kommer kollegans sätt att skava.
Nino kan ställa tre frågor till sin kollega för att öppna upp en dialog:
Vad är orsaken till hens beteende, trivs hen inte eller är det svårt med ansvaret det innebär att ha ett jobb?
Vad är hen egentligen motiverad av, är det så att hen kanske vill göra något annat i sitt arbetsliv?

Den viktigaste frågan att ställa och som kanske är svårast är följande: Inser kollegan att hen dels är oärlig mot sin arbetsgivare, dels sätter arbetsrelationen med Nino på spel med detta beteende?

Beroende på vad kollegan svarar kan Nino bestämma sig för hur han ska agera framåt.
Dialogen kan leda till att kollegan får insikter och ändrar sitt beteende eller hen kan till och med behöva hjälp att förstå och ändra sitt agerande.

Här är det viktigt att Nino inte tar på sig ansvaret att hjälpa till, utan informerar kollegan om att prata med chefen eller HR-avdelningen.

Rent arbetsgivarmässigt så finns inga regler för hur mycket en anställd får vara sjuk.

Från ett arbetsgivarperspektiv har man ett sjuklöneansvar som regleras enligt lag. Huvudregeln är att arbetstagaren (i detta fall Ninos kollega) inte behöver visa sjukintyg förrän den sjunde dagen i en sjukperiod.

Rent arbetsgivarmässigt så finns inga regler för hur mycket en anställd får vara sjuk. Men om en arbetsgivare misstänker fusk, så kan man vidta vissa åtgärder, till exempel att begära ett förstadagsintyg som styrker frånvaron.

Denna begäran ska vara skriftlig och är inte giltig mer än ett år i taget.
Om arbetsgivaren begärt förstadagsintyg och arbetstagaren inte inkommer med intyg från läkare så finns i regel ingen skyldighet för arbetsgivaren att betala ut sjuklön och sjukfrånvaron kan anses som olovlig.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här