Fråga om jobbet

Anställd på 75 procent – hur många timmar ska jag jobba?

Publicerad 3 januari 2024

Fråga:Jag är anställd på 75 procent, men det blir alltid mer än 120 timmar per månad när jag jobbar. Jag förstår att det finns olika längder på månader och så vidare, men tycker det är lite konstigt att mina 75 procent jag får betalt för alltid är mellan 130 och 138 timmar per månad. Uppfattar jag någonting fel?

J

Svar:Anledningen till att det blir fel är att du relaterar din sysselsättningsgrad till månadsarbetstid.
Arbetstiden räknas ­utifrån genomsnittlig vecko­arbetstid, där 40 timmar i veckan är 100 procent.

Eftersom månader är olika långa går det inte att relatera månads­arbetstiden till syssel­sättningsgraden och säga att X antal timmar ­i månaden är motsvarande procent av sysselsättningsgraden.
75 procent är i genomsnitt 30 timmar per vecka enligt formeln 40 timmar x 0,75 = 30 timmar.

För personal som stadigvarande arbetar natt är heltidsmåttet 38 timmar i genomsnitt per vecka.
Där motsvarar 38 timmar 100 procent i sysselsättningsgrad och veckoarbetstiden räknas fram enligt samma formel. Exempel: 38 x 0,75 = 28,5 timmar.

Skulle du i genomsnitt arbeta 120 timmar i månaden hamnar din sysselsättningsgrad på strax under 70 procent och det hade inte stämt överens med ditt anställningsavtal.

Du kan kontrollera din genomsnittliga arbetstid och sysselsättningsgrad genom att titta på din arbetade tid och de beräkningsperioder som tillämpas på ditt schema.

Anta att ni tillämpar 8 veckors beräkningsperiod och du i genomsnitt ska arbeta 30 timmar i veckan. Under dessa 8 veckor ska din sammanlagda schemalagda arbetstid bli 240 timmar.
Tillämpar ni 16 veckors beräkningsperiod blir den sammanlagda arbetstiden 480 timmar.

I underlaget för den schema­lagda arbetstiden ingår inte mer- och övertid.

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka in en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här