anställningsformer.

25 600
Det var snittlönen för hotell- och restaurangarbetare förra året, omräknat till månadslön för heltid. Männens medellön var 26100, kvinnornas 25200. I procent motsvaras detta av att kvinnornas lön var 96,6 procent av männens. Det visar data från SCB som LO behandlat. Källa: Lönerapport 2022, LO