Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ville inte förhandla – får böta 70 000

En krögare i Stockholm ville inte förhandla med HRF om en medlems semesterersättning. Nu har Arbetsdomstolen dömt krogen att betala 40 000 kronor till förbundet.

Publicerad 17 mars 2011

Tvisten mellan den nu nedlagda Stockholmskrogen och Hotell- och restaurangfacket började i maj 2008 då en av förbundets medlemmar slutade på restaurangen. Medlemmen vände sig till facket eftersom han inte fått ut sin semesterersättning. En rad förhandlingar hölls utan att arbetsgivaren och facket kom överens.
I maj 2010 kallade förbundet till ännu en förhandling. Men denna gång struntade arbetsgivaren i att både dyka upp och att höra av sig.

I Arbetsdomstolen förklarade krogens ägare att de vid tidpunkten sett ärendet som avslutat. Anledningen till att ingen dykt upp på förhandlingen var helt enkelt att det inte fanns något mer att diskutera, enligt arbetsgivaren.

Domstolen höll inte med. I går dömdes arbetsgivaren att betala 40 000 kronor i skadestånd för förhandlingsvägran, samt 30 000 kronor i rättegångskostnader.

Tvisten om den uteblivna semesterersättningen pågår fortfarande i tingsrätten.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.