Eva Nordmark.

92
Så många genomsnittliga kafébiträdeslöner går det på en enda genomsnittslön från Sveriges ekonomiska elit. Källa: ”Makteliten – alltid goda tider”, LO 2024