Nyheter A-KASSA

Så vill (S) stärka a-kassan

Socialdemokraterna vill behålla höjningen av a-kasseersättningen som kom under pandemin. Det skulle framför allt gynna medelinkomsttagare.

Publicerad 25 maj 2022
Så vill (S) stärka a-kassan
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Socialdemokraterna vill ha kvar höjningen av a-kassan som infördes under pandemin. Den gäller nu fram till och med december 2022.

– Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll för att människor inte ska behöva bli fattiga när de blir av med arbetet. De ska ha råd att betala bolån och fotbollsskor till barnen även då, säger Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Om arbetslösa får högre a-kasseersättning gynnar det också samhället i stort, säger Eva Nordmark.
– Det är smart för samhället eftersom det då går att upprätthålla köpkraften. Vi ser också att i de länder där människor blir fattiga när de blir av med jobbet är de mer negativa till strukturomvandlingar.

Höjd a-kassa skulle öka tryggheten för hotell- och restauranganställda, säger hon.

– Vi såg under pandemin hur personal på hotell och restaurang drabbades. Här fanns också de tysta varslen, timanställda som fick gå på en gång.

Ersättningen från a-kassan ligger på 80 procent av inkomsten under de första hundra dagarna av arbetslöshet. Men bara upp till ett bestämt tak. Före pandemin låg det på 26 400 kronor. De som tjänade mer än så fick alltså inte 80 procent av sin faktiska inkomst.

För våra medlemmar innebar det att fler faktiskt fick 80 procent av sin lönKarin Pettersson, Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK

I samband med att många blev arbetslösa under pandemin höjde regeringen taket till 33 000 kronor.
– För våra medlemmar innebar det att fler faktiskt fick 80 procent av sin lön, säger Karin Pettersson, föreståndare för Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK.

En varaktig höjning skulle framför allt gynna dem som tjänar mellan 26 400 och 33 000 kronor, eller mer.

De som tjänar under 26 400 hade 80 procents a-kassa redan före pandemin, säger Karin Pettersson.
– Att deras a-kassa är låg beror på att deras lön är låg – a-kassan baseras ju på vad de tjänar de 12 månaderna före arbetslösheten.

Så förändrades a-kassan under pandemin

  • Under de första 100 dagarna höjdes maxbeloppet per dag från 920 kronor till 1 200, för dem som tjänat upp till 33 000 kronor i månaden.
  • Från dag 101 höjdes beloppet från 760 till 1 000 kronor.
  • Även grundbeloppet höjdes från 365 till 510 kronor per dag. Grundbeloppet är a-kassans lägsta belopp för den som uppfyller arbetsvillkor och grundvillkor, men inte har varit medlemmar tillräckligt länge.

Att behålla de högre ersättningsnivåerna beräknas kosta cirka 5 miljarder under 2022. Det är pengar som delvis kommer från a-kassorna.
– Höjs ersättningsnivåerna blir det också en större andel av medlemmarnas avgifter som går till finansieringen. Det är ju en försäkring som medlemmarna är med och betalar, säger Karin Pettersson.

Eva Nordmark kommenterar:
– Man får en ökad ekonomisk trygghet. Jag tror att de flesta är beredda att betala för schysta nivåer.

Hon är imponerad över branschen agerade under pandemin.
– De ställde om snabbt. A-kassan anställde personer som fick kortare utbildning och kunde informera. HRF och Visita var snabba med att teckna avtal om korttidsarbete.