Nyheter MATCHNING

Branscherfarna går arbetslösa trots personalbrist

Det är stor brist på personal i besöksnäringen. Ändå går många kunniga arbetslösa. Nio av tio får inte ett branschjobb fast de har nog med erfarenhet för det, visar en ny rapport från HRAK.

Publicerad 26 april 2022
Branscherfarna går arbetslösa trots personalbrist
Rapporten visar att nio av tio har sökt, men inte fått, jobb de har tillräcklig kompetens för. Fyra av tio svarar att de inte fått stöd av Arbetsförmedlingen. Foto: Hotellrevyn, Istockphoto

Ungefär en femtedel av de anslutna till Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, är arbetslösa eller i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det är mer än dubbelt så stor andel som på arbetsmarknaden i stort. Samtidigt talar arbetsgivarna om personalbrist. Därför gjorde a-kassan en undersökning med sina arbetslösa medlemmar.

– Vi tyckte det var märkligt, eftersom vi har så hög arbetslöshet. Därför var det viktigt att få de arbetslösas bild, säger Malin Ackholt som är ordförande för HRAK:s styrelse och förbundsordförande för HRF.

Malin Ackholt. Foto: Peter Jönsson

Undersökningen visade bland annat att få är långtidsarbetslösa. 80 procent av de arbetslösa medlemmarna blev av med jobbet under pandemin.
De har alltså ganska färsk vana av att jobba inom hotell- och restaurang. De allra flesta söker nya jobb i branschen. Nio av tio har sökt jobb som de har nog med erfarenhet för, men inte fått det.

– Det är anmärkningsvärt. Särskilt när arbetsgivaren säger att de inte hittar någon att anställa. Det är tydligt att våra medlemmar söker jobb som de har kompetens för. Det finns ett stort problem här, säger Malin Ackholt.
Vad det beror på kan hon inte svara på, men i alla fall inte på att HRAK- medlemmar skulle tacka nej till jobben som finns, säger hon.

Vår bild är att våra medlemmar vill jobba, men inte får jobben.

Den som är arbetslös är nämligen skyldig att söka och ta det arbete som erbjuds. Den som inte gör det får straffsanktioner.
– I vår a-kassa är det en så liten del. Vår bild är att våra medlemmar vill jobba, men inte får jobben. Det är inte våra medlemmar som förfogar över matchningen. Det är arbetsgivaren som har ansvaret att anställa, säger Malin Ackholt.

Av undersökningen framgår också att 40 procent inte har fått stöd av Arbetsförmedlingen.
– Det är beklämmande. De flesta är inte långtidsarbetslösa utan blev utan jobb med anledning av covidsituationen. Det betyder att de har utfört reguljärt arbete i branschen innan. Det tycker jag visar på ett dåligt förmedlande av Arbetsförmedlingen. Att nio av tio sökt jobb men inte fått det är skrämmande siffror.

Om undersökningen

  • 1 348 personer svarade i enkätundersökningen.
  • 85 procent av dem blev arbetslösa under pandemin.
  • De flesta som svarat är restaurangbiträden, kockar, servitörer, hotellstädare och pizzabagare.
  • Nästan hälften tycker att annonserna är svåra att förstå när det handlar om vilka villkor som gäller för jobben.
  • 9 av 10 har sökt jobb de har erfarenhet för men inte fått dem.
  • En femtedel söker sig bort från hotell- och restaurangbranschen. De flesta går till nytt jobb inom handel, vård- och omsorg eller transport.
  • 40 procent svarar att de inte har erbjudits stöd av Arbetsförmedlingen.

Ett annat problem som medlemsundersökningen pekar på är att villkoren i jobbannonserna inte stämmer överens med verkligheten.
Medlemmar berättar om tillsvidaretjänster som visat sig vara extrajobb, otydlighet om arbetstider och helt andra arbetsuppgifter än vad som traditionellt ingår i yrkesrollen som annonseras.

Var femte a-kassemedlem söker sig bort från branschen.
De flesta av dem lämnar på grund av tung arbetsmiljö, låg lön eller oro för otrygga anställningsformer och att återigen bli arbetslös.

– Det borde vara en varningssignal. De som redan har gått till andra branscher lär aldrig komma tillbaka om inte förutsättningarna blir bättre, säger Malin Ackholt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här