Nyheter arbetsmiljö

Stora brister i branschens arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet i branschen brister, visar Arbetsmiljöverkets granskning av ungas arbetsmiljö. Mer än var tredje restaurang saknade helt rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Publicerad 27 oktober 2017
Stora brister i branschens arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet lyser med sin frånvaro på många arbetsplatser i restaurangbranschen, visar Arbetsmiljöverkets undersökning. Foto: Mostphotos.

De senaste veckorna har Arbetsmiljöverket granskat arbetsmiljön på ungas arbetsplatser, bland annat hotell, restauranger och butiker. I dag, under Arbetsmiljöriksdagen, presenterades resultatet. Av de 1 700 inspekterade arbetsplatserna fick mer än hälften, 900 stycken, anmärkningar på sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
– Vi kunde se att 58 procent hade brister i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Ungefär 26 procent saknade helt rutiner för det, säger Lena Lindskog, projektledare för insatsen.

Fakta: En del av en EU-kampanj

Inspektionsinsatsen ingår i Arbetsmiljöverkets projekt ”Friska arbetsplatser för alla åldrar”, som är en del av en EU-kampanj. Förutom hotell, restauranger och butiker har verket också inspekterat lager, callcenters samt information-, kommunikations- och konsultföretag.

Störst var bristerna i hotell- och restaurangbranschen. Av de besökta företagen var 290 hotell eller restauranger. Bland restaurangerna saknade 36 procent helt rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och bland hotellen var motsvarande andel 30 procent, visar preliminära siffror.
– Det är anmärkningsvärt att det är närmare 30-40 procent av restaurangerna och hotellen som helt saknar detta. Då är det mycket större risk att man missar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi släpper inte de här branscherna.Lena Lindskog, projektledare Arbetsmiljöverket

Alla arbetsplatser som nu fått krav på sig måste åtgärda bristerna. I början av nästa år kommer Arbetsmiljöverket göra en uppföljning, berättar Lena Lindskog.
– Vi släpper inte de här branscherna. Och när det gäller hotell- och restaurang har vi andra aktiviteter nästa år där vi kommer att gå ut på arbetsplatserna och prata om de här sakerna.