Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Så gör du som vill jobba efter 67!

Du har rätt att arbeta tills du fyller 67 år. Därefter måste du komma överens med arbetsgivaren om fortsatt arbete.

Publicerad 15 december 2010

Egentligen kan du jobba långt efter det att du fyllt 67 år – bara du är överens med arbetsgivaren om det. Fördelen med att skjuta upp ditt pensions­uttag är dels att pensionen räcker längre, dels att du tjänar in pension så länge du arbetar. Den så kallade tilläggspensionen ökar exempelvis med 0,7 procent för varje månad du skjuter upp uttaget efter det att du fyllt 65 år och fram till det att du fyllt 70.

Här tar jag dock bara upp några regler från anställningsskyddslagen (LAS).
Om du inte redan har jobb och har fyllt 67 år, då kan arbetsgivaren enligt en särskild regel i LAS anställa dig på viss tid i stället för att ge dig ett fast jobb (tillsvidareanställning).
Om du redan har ett jobb har du rätt att arbeta kvar fram till utgången av den månad då du fyller 67 år. Den här rätten går inte att avtala bort genom kollektiv­avtal. Men det finns – som alltid – undantag. Ett av dem är att om du träffade ett anställningsavtal före den 1 september 2001 – då gäller den pensionsålder som står i ditt anställningsbevis. Men om du trots det vill jobba efter den pensionsåldern, kan du försöka komma överens med din arbetsgivare.

Om arbetsgivaren vill att du slutar direkt när du nått ­pensionsåldern så måste han eller hon tala om det för dig minst en månad i förväg. Lagen gör att du alltså inte måste fråga om du får arbeta kvar efter 67 år. Det är ­arbetsgivaren som ska agera. Om du inte får något besked om att du ska sluta, då fortsätter din anställning. Du går till jobbet som vanligt och jobbar vidare.
Du har dock inte företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad längre. Arbetar du exempelvis halvtid, har du inte – som andra – någon laglig rätt att i vissa fall gå upp i heltid om det skulle bli ett sådant jobb ledigt.

Om arbetsgivaren vill att du ska sluta längre fram, då gäller de vanliga reglerna om saklig grund för uppsägning. Det kan vara på grund av arbetsbrist eller personliga skäl – om arbetsgivaren kan bevisa att du inte sköter ditt arbete.
Och vid en uppsägning gäller några speciella regler för 67-plussare som jobbar.
Du har bara rätt till en månads uppsägningstid. Du har ingen företrädesrätt vid uppsägning på grund av arbetsbrist, det vill säga regeln »sist in – först ut« gäller inte dig. Det kan alltså hända att du blir den förste som sägs upp vid arbetsbrist, trots att du kanske har arbetat på ­företaget i hela ditt liv.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har du inte heller rätt till återanställning i företaget om det visar sig att arbetsgivaren behöver ny personal efter nerdragningen.
Slutligen kan du inte åberopa en speciell regel i anställningsskyddslagen som skyddar funktionshindrade från att sägas upp på grund av arbetsbrist. Den regeln gäller inte heller dem som fyllt 67 år. Det kan ju tyckas märkligt eftersom du kanske med ålderns rätt är trött, och verkligen behöver ett extra skydd, men så är det alltså inte. Till slut något som kanske är självklart – du behöver ju inte arbeta fram till 67. Men du kan om du vill.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.