Ur artikelarkivet arbetsrätt Arbetsrättsexperten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Vägra inte att jobba

Vägra inte att utföra arbete! Det kan leda till avsked. Arbetsvägran -- eller ordervägran -- är en mycket allvarlig förseelse som kan sluta med att den anställde avskedas.

Publicerad 19 januari 2011

Den som vägrar att utföra arbete kan bli avskedad. Men först ska vi reda ut skillnaden mellan ­uppsägning och avsked:
Om du blir uppsagd får du uppsägningstid med lön och förväntas arbeta under den tiden.
Avsked innebär att du får lämna arbetet omedelbart. Du får helt enkelt sparken. Avsked kan bara bero på personliga skäl riktad mot en enskild anställd. För att kunna avskedas ska den anställde ha begått någon allvarlig förseelse som exempelvis illojalitet, våld, stöld och liknande. Men således även arbetsvägran.

En färsk dom (nr 81/10) från Arbetsdomstolen visar hur strängt AD ser på saken.
Målet gällde en bergarbetare, som vi kan kalla Anders. Han vägrade att utföra arbete vid två tillfällen, den 14 och 15 april 2009. Anledningen var att fackklubben och företaget några dagar innan förhandlat om ett nytt skiftschema. Det nya schemat innebar att personalen skulle jobba den 14 april, i stället för som tidigare den 15 april. Men Anders kom inte till jobbet den 14 april. Han utgick från att det gamla skiftschemat gällde. Han hade pratat med ombudsmannen som förklarade att förhandlingarna inte var avslutade.
Anders chef hade dock uppfattningen att förhandlingarna var avslutade. Det framförde han till Anders i ett telefonsamtal den 9 april. Chefen sa till Anders att komma till jobbet den 14 april.
Anders fick alltså olika besked om vad som gällde.

Men det har ingen betydelse enligt AD. Det avgörande är att chefen ger Anders en order, och den gäller. Dessutom var ombudsmannen dåligt informerad och visste inte att företaget redan infört det nya schemat.
Anders kom alltså, trots direkt order, inte till jobbet den 14 april. Dagen efter var han där och uppmanades då igen att arbeta efter det nya schemat. Men han vägrade ännu en gång, trots att hans arbetskamrater arbetade enligt det nya schemat.
Enligt AD hade Anders haft tid på sig att tänka på hur han skulle göra. Det fanns inga ursäkter för hans arbetsvägran. Dessutom var Anders inte negativ till det nya skiftschemat vilket gör det hela svårförståeligt.
Sammanfattningsvis uppvisade Anders en allmän ovilja att rätta sig efter bolagets anvisningar, skriver AD. Därför var det korrekt att avskeda honom.
Så långt AD:s dom.

Du kanske tycker att det är en hård dom. Men domen visar att du måste följa order. Du har inte rätt att fatta beslut som går emot arbetsgivaren. Det hänger ihop med att det är arbetsgivaren som via chefer leder och fördelar arbetet.
Hur ska en anställd då göra i en liknande situation?
I första hand ska du alltid utföra arbetet efter arbetsgivarens instruktioner, så länge de inte strider mot lag. Men du kan samtidigt ta kontakt med facket, och förklara vad som hänt. Sedan kan facket kontakta arbetsgivaren och – om så är fallet – göra klart för arbetsgivaren att du trots allt inte är arbetsskyldig. Det kallas för tolkningsföreträde, men det kan inte du göra själv, bara facket. Men om de gör det som ditt ombud, då gör du dig inte skyldig till arbetsvägran.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.