På jobbet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

LO: Folk blir ännu mer chanslösa

En del nystartsjobb leder vidare till fast tjänst, men det är heller inte ovanligt att företagen anställer nästa nystartsjobbare. LO anser att anställningsformen bidrar till längre arbetslöshet.

Publicerad 11 december 2012

Oscar Ernerot, arbetsmarknadspolitisk ombudsman på LO, säger att facket varit kritiskt till nystartsjobben från starten 2007.  Utan krav kring vare sig samråd eller kollektivavtal, blir kontrollen sämre. Arbetsgivare får subventionerad arbetskraft – utan att arbetskraften är försäkrad.
– Eftersom ett nystartsjobb kan vara i flera år, kan man missa alla avtalspensionsinbetalningar under dessa år. Och dessutom riskera att vara oförsäkrad, säger han.
Lönebidragen och nystartsjobben kostar statskassan drygt 6 miljarder vardera för 2012, enligt prognoserna.

Oscar Ernerot menar att nystartsjobb inte bara riskerar att bidra till lönedumpning utan också till längre arbetslöshet bland de grupper som mest behöver arbetsförmedlingens hjälp. När man satsar på arbetsmarknadsinsatser, måste det säkras så att det träffar rätt personer, fortsätter han.
– Från början var vi från fackligt håll oroade över att nystartsjobben skulle konkurrera ut »riktiga« jobb. Det är illa nog. Nu har vi hamnat i att de mer och mer tränger bort andra bidragsanställningar. Det gör att folk som redan stod långt från arbetsmarknaden blir ännu mer chanslösa, säger han.

Jobbeffekt i statistiken

Statskontoret och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har var för sig granskat effekterna av nystartsjobb.
Enligt båda rapporterna har nystartsjobben lett till att fler långtidsarbetslösa får jobb, och även att den är den bästa av samtliga åtgärder när det gäller chansen att behålla jobbet efter subventions­tidens slut. Statskontoret uppskattar att 37 procent hade kvar ett »riktigt« jobb sex månader senare, och att nystartsjobb och arbetspraktik är de som oftast leder dit. IFAU räknar på ett annat sätt och kommer fram till att cirka 83 procent av nystartsjobbarna var i sysselsättning tio månader efteråt, mot cirka 78 procent för »alla« arbetslösa.
Men IFAU uppskattar samtidigt att nystartsjobbens så kallade undanträngningseffekt uppgår till 63 procent. Det betyder att nästan två av tre jobb ändå skulle ha skapats, med eller utan ­subvention.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.