Dina rättigheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Facket och DO: ”Hör av er direkt!”

Att föräldrar eller blivande föräldrar felbehandlas är inget ovanligt, det berättar både Hotell- och restaurangfacket och Diskrimineringsombudsmannen.

Publicerad 15 maj 2012

– Vi ser en trend i det här. Arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen ser ofta föräldraskap som något negativt, och försöker komma runt sitt ansvar på olika sätt, säger Mats Hansson som är centralombudsman på HRF.
Han berättar att förbundet får ta emot allt fler ärenden där medlemmar drabbats på sätt som liknar Sandra Perssons. Mats Hansson råder den som känner sig felbehandlad att genast ta kontakt med facket.
– Det gäller att vara snabb i de här ärendena. Kontakta en ombudsman med en gång så får du hjälp.

Samma råd ger
Annika Höög, jurist på arbetslivsenheten hos Diskrimineringsombudsmannen, DO.
– Om du är med i facket så är det i första hand dit du ska vända dig. Den som inte är med i facket kan kontakta DO. Vi har också en telefonrådgivning dit man kan ringa för råd.

Annika Höög berättar att ­olika typer av diskriminering mot föräldrar eller gravida tillhör den vanligaste typen av anmälningar till myndigheten.
– Ett typiskt ärende är en provanställning som avslutas efter att man berättat att man är gravid eller att man fått en sämre löneutveckling när man är föräldraledig.
Hon berättar om några diskrimineringsfall som rört anställda i hotell- och restaurang­branschen, men tillägger att fenomenet sker i alla typer av branscher.
– Det är ganska spritt. Det är många fall som handlar om små arbetsgivare, men vi får även in fall som gäller kommuner och större arbets­givare.

Så säger lagarna

  • Föräldraledighetslagen reglerar hur ­föräldrar får vara lediga med barn. Enligt lagen får ingen som är, ska vara eller har varit föräldraledig missgynnas när det gäller lön, arbetsuppgifter eller befordran. Där står också att gravida har rätt att bli omplacerade till annat arbete om deras jobb innehåller fysiskt påfrestande moment.
  • Diskrimineringslagen förbjuder att någon missgynnas bland annat på grund av kön. I vissa fall kan diskriminering av gravida i arbetslivet även höra hit.  
  • Lagen om anställningsskydd, LAS, skyddar anställda från att bli av med jobbet till exempel vid ­föräldraledighet eller graviditet.

Checklista för föräldrar

  • Du måste meddela din arbetsgivare att du vill ta ut föräldraledighet på hel- eller deltid minst två månader i förväg, eller så snart som möjligt. Samma sak gäller för arbetstidsförkortning.
  • Du ska samråda med din arbets­givare för att ledigheten ska störa verksamheten så lite som möjligt.
  • Om du vill börja jobba igen tidigare än det är sagt har arbetsgivaren rätt att skjuta upp återgången i en månad efter att du meddelat detta.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.