Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Därför funkar inte svenska lärlingar

På flera håll i Europa är lärlingssystem ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Men här i Sverige har inget hittills funkat särskilt bra. Det finns helt enkelt inte rätt förutsättningar, konstaterar forskare i en ny rapport.

Publicerad 28 mars 2014

Många unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Som en av lösningarna på ungdomsarbetslösheten nämns ofta olika typer av lärlingssystem. Men hittills har inga generella försök med lärlingar, varken inom utbildningsväsendet eller utanför, funkat särskilt bra. Det finns flera orsaker till det, konstaterar forskare på Malmö högskola och Stockholms universitet i en ny rapport.
– Vi kan konstatera att det i nuläget saknas institutionella förutsättningar för att ett lärlingssystem ska fungera, säger Eskil Wadensjö, en av forskarna bakom rapporten.

Forskarna har tittat på lärlingsutbildningar i andra europeiska länder. Framgångarna varierar. I Tyskland och Österrike, till exempel, har lärlingsutbildningen hög status, vilket har gett hård konkurrens om platserna. I andra länder, däribland Danmark, har intresset för lärlingsutbildningar kraftigt minskat och avhoppen är många.
– Ett problem i Danmark har varit att man försöker få in alla i den här utbildningsformen, för en del blir det en sista utväg. Då får man elever som inte klarar sig, som inte kan ta examen. Vi kan lära oss av Danmarks misstag, säger Eskil Wadensjö. 

År 2011 infördes en gymnasial lärlingsutbildning i Sverige. Denna har dock inte blivit särskilt populär, och avhoppen är många. Samtidigt diskuteras olika former av eftergymnasiala lärlingsutbildningar, till exempel så kallade YA-jobb eller yrkesintroduktionsavtal som en del branscher redan tecknat. Forskarna menar att det krävs flera förändringar för att lärlingssystemen ska bli framgångsrika. Det handlar dels om att arbetsgivarna måste ta större ansvar, att utbildningarna kvalitetssäkras och att alla parter involveras. Dessutom måste man våga byta spår om ett system inte fungerar, säger Eskil Wadensjö.  
– Jag tycker att man ska pröva olika vägar. Ser man att något inte fungerar så bör man pröva något annat. Det är viktigt att utvärdera tidigt så att man inte låser fast ungdomar i något som inte är bra.

Analysen ”Lärlingsutbildning – en väg till arbetsmarknaden” är en del i serien SNS Analys. Det är Studieförbundet Näringsliv och Samhälle som ligger bakom.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.