Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Dämpade förväntningar i branschen

I april minskade optimismen hos både hushåll och företag, visar konjunkturbarometern för månaden. Även branschens arbetsgivare har dämpat sina förväntningar något.

Publicerad 3 maj 2011

I stort sett alla sektorer, förutom bygg- och anläggning, backade något i aprilbarometern från Konjunkturinstitutet. Det gäller även de privata tjänstenäringarna, där hotell och restauranger ingår. Nästan var tredje hotell- och restaurangarbetsgivare rapporterar att lönsamheten minskat de senaste tre månaderna, och fyra av tio säger att de inbokade uppdragen har minskat.   

Samtidigt är de försiktigt positiva inför framtiden. Över hälften av branschföretagarna tror att efterfrågan ska öka de tre närmaste månaderna, och drygt var femte tror att de kommer att behöva nyanställa.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.