Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Branschens arbetsgivare positiva till kollektivavtal

Landets företagare är ganska nöjda med den svenska modellen med kollektivavtal. Bland arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen ser de flesta avtalet som ett stöd.

Publicerad 9 juli 2007

Det visar den undersökning som organisationen Företagarna gjort bland 4 000 svenska arbetsgivare. Sex av tio företagare säger sig där vara nöjda med hur kollektivavtalen fungerar i dag. Av de arbetsgivare som har kollektivavtal svarade ungefär hälften att de såg avtalet som ett stöd i verksamheten. Bara 5 procent ansåg att kollektivavtalet var ett stort problem.

Mest positiva är arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen. Där ansåg de flesta att kollektivavtalet var till hjälp. I byggbranschen svarade däremot en majoritet av arbetsgivarna att avtalet skapar problem.

De flesta av de tillfrågade anser att minimivillkoren för anställda bör vara reglerade, antingen via ett kollektivavtal eller lagstiftning. Tre av fyra företagare tycker dock att facket inte ska kunna tvinga ett företag till att teckna avtal. Däremot uppger bara knappt en fjärdedel av arbetsgivarna med kollektivavtal att de tecknat avtal efter påtryckningar från facket.

Källa: ”Är den svenska modellen älskad av alla?” Företagarna 2007/07

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.