Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Arbetsgivare dåliga på att hejda stress

Sex av tio inspekterade hotell och restauranger saknar ett fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa. Det visar Arbetsmiljöverkets stora kampanj med temat arbetsrelaterad stress.

Publicerad 24 oktober 2014
Arbetsgivare dåliga 
på att hejda stress
Långa köer vid incheckning, en stressfaktor på hotell. Foto: Mostphotos

När Arbetsmiljöverket under oktober inspekterade 1 700 arbetsplatser var hotell- och restaurang en av de valda branscherna. Projektgruppen valde ut branscher där man förväntade sig att stressnivåerna skulle vara höga och det förebyggande arbetet bristande.

Det fanns brister hos 102 av 164 inspekterade hotell och restauranger, berättade Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket, under avslutningen av årets europeiska arbetsmiljövecka.
– Det fanns inte rutiner för att förebygga arbetsrelaterad stress. Det behövs för att hitta en balans mellan arbetsmängden och resurser att göra jobbet, sa Håkan Olsson.

De vanligaste bristerna var att arbetsplatserna inte hade gjort någon undersökning och bedömning av vad i arbetsförhållandena som kan leda till stress. Det saknades ofta handlingsplaner och rutiner, och hos vissa även företagshälsovård eller motsvarande resurs.

Billy Karlsson i Arbetsmiljöverkets projektgrupp var inte förvånad över att hotell och restauranger hade brister.
– Det är ofta mindre arbetsplatser där chefen kanske inte direkt sitter ner och pratar med hela arbetsplatsen om hur de har det.
Det saknas kunskap för att undersöka arbetsmiljön och arbetsgivarna vet inte vilka symtom arbetsrelaterad stress ger, tror Billy Karlsson.
– Det är så lätt att säga att ”inom vår bransch är det så speciellt”.  Men alla har rätt till en god arbetsmiljö.

De arbetsplatser som fick krav på att åtgärda brister ska göra det till sista februari 2015, och Arbetsmiljöverket kommer att följa upp fallen. Förutom hotell och restaurang undersöktes förskolor, religiösa samfund samt arbetsplatser inom tillverkning, transport, bank och finans. Bristerna var värst hos religiösa samfund, där fyra av tre arbetsgivare brast i sitt arbete.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.