Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

SD:s partidagar på Scandic i Lund

Sista helgen i november har Sverigedemokraterna hyrt hela Scandic Star hotell i Lund för sina årliga partidagar. Nätverket Lundabor mot rasism planerar en stor demonstration och tycker att även facket ska agera för att stoppa SD.

Publicerad 24 november 2015

– Vi kan inte ha några synpunkter på vilka Scandic tar emot som gäster. Det ingår inte i vårt uppdrag, säger Susanne Blom, ombudsman på HRF.

Nätverket Lundabor mot rasism uppmanar till omfattande protester mot Sverigedemokraterna. ”Vi vill se banderoller från bostäder, avståndstagande från föreningar, vi vill se restauranger som vägrar betjäna fascisterna, vi vill se gator fyllda med antirasistisk propaganda”, skriver de i ett offentligt upprop. De vill att allmänheten ska sätta tryck på hotellets ledning och även på fackföreningen, för att stoppa SD:s partidagar.

– Vi har haft kontakt med Scandic för att säkerställa arbetsmiljön för våra anställda, det är den frågan vi alltid tänker på. Det är viktigt att det finns rutiner om något händer, säger Susanne Blom.
Som företrädare för HRF uttalar hon sig inte om den politiska situation som uppstått.
– Jag kan ha en personlig uppfattning, men det är en annan sak.

HRF:s lokala ombudsman, Andreas Johansson, har haft kontakt med medlemmarna på Scandic Star.
– Vi har inte fått några signaler om att personalen känner någon oro. Även om de anställda inte sympatiserar med SD, så uppträder personalen professionellt. Ingen verkar uppleva det som obehagligt.

Scandic Stars hotellchef, Thomas Ivarsson, hänvisar till företagets uppförandekod, där ingen ska diskrimineras på grund av politisk åsikt, sexuell läggning eller bakgrund. Han menar att hotellets personal är förberedd på samma sätt som inför alla större konferenser.
– Med det tillägget att inför just den här bokningen har vi ett utökat samarbete med myndigheter och säkerhetsexperter för att skapa en trygg miljö.
Företaget har haft en löpande dialog med alla medarbetare långt innan bokningen blev känd.
– Den samlade uppfattningen är att vi arbetar som vanligt. Om någon av våra medarbetare inte skulle vilja arbeta under de aktuella dagarna så löser vi det, säger Thomas Ivarsson.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.