Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Kameraövervakning känslig fråga

Ävervakningskameran i personalutrymmet var bara en attrapp, hävdade kaféägaren i Karlskrona som anmäldes för otillåten övervakning.Datainspektionen pekar på risker med kameraövervakning.

Publicerad 15 augusti 2013

Det fanns två kameror på kaféet, en i personalutrymmet och en vid kassan. Efter ett tillsynsbesök av länsstyrelsen, som fått en anonym anmälan, plockade ägaren ner kamerorna. Enligt nyhetssajten BLT/Sydöstran hävdade ägaren att kamerorna inte spelade in och att han ville ha dem av säkerhetsskäl eftersom det har varit problem med rån i området.

Länsstyrelsen har skickat vidare en del av ärendet till Datainspektionen, som har hand om de fall som rör platser som inte är allmänna. Det kan bli aktuellt för datainspektionen att pröva om övervakningen varit laglig.
Nicklas Hjertonsson, jurist på Datainspektionen, säger att de under årens lopp har haft ganska många fall som har rört kameraövervakning där personal arbetar.
– Finns det anledning att anta att det sker övervakning i strid med lagen kan vi välja att inleda ett tillsynsärende, ställa frågor och åka ut på plats.

Det görs alltid en individuell bedömning, men det finns vissa förhållanden att vara uppmärksam på när det handlar om kameraövervakning och personlig integritet, säger Nicklas Hjertonsson: 

  • Är det en känslig plats? Omklädningsrum eller toalettutrymmen är typexempel.
  • Pågår övervakningen länge? Det är skillnad på en entré som man passerar eller ett utrymme där personalen vistas längre tid.
  • Vilken inställning har de som filmas? Finns det en överenskommelse med facket talar det för att övervakningen får ske. Filmande i smyg är inte ok.
  • Det inspelade materialet ska sparas så kort tid som möjligt och inte spridas till obehöriga.
  • Kameraövervakning ska ske för tydligt angivna ändamål. Säger man att det är för trygghetens skull ska filmerna självklart inte användas för att mäta personlig prestation.

Det finns platser där det kan vara mer berättigat att övervaka, säger Nicklas Hjertonsson.
– Till exempel kassahanteringsrum eller varuintag kan vara utsatta för stölder och rån. Då rör det sig om att förebygga och utreda brott.

Ny lag om kameraövervakning

I kameraövervakningslagen som trädde i kraft den 1 juli i år samlas alla regler om kameraövervakning.
Det är liksom tidigare Datainspektionen som sköter tillsynen av platser dit allmänheten inte har tillträde(t ex personalutrymme), medan länsstyrelsen har motsvarande uppgifter gällande kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde (t ex restaurang, lobby).
Det som har förändrats i den nya lagen är att Datainspektionen har centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning och har tagit över Justitiekanslerns rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här