Arbetspasset På jobbet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fem lagar om övervakning

I flera olika lagar finns bestämmelser som styr vad som är tillåtet att göra för att övervaka personal.

Publicerad 18 september 2012

Lagen om allmän kameraövervakning
Det krävs i normala fall tillstånd för att sätta upp en kamera som riktar sig mot en allmän plats. Tillstånd för sådan övervakning söks hos länsstyrelsen.

Personuppgiftslagen
Gäller för kameror som sätts upp på platser dit allmänheten inte har tillträde, till exempel i ett personalrum. Lagen kräver inget tillstånd för sådan övervakning, men för att den inte ska vara olaglig krävs vissa saker. Till exempel måste behovet av övervakning vara väldigt stort för att intrånget i de anställdas integritet ska vara motiverad. De övervakade har rätt att informeras om övervakningen.

Lagen om Medbestämmande i arbetslivet (MBL)
Enligt MBL har arbetsgivare skyldighet att förhandla med det fackförbund han har kollektivavtal med innan han gör några viktigare förändringar som påverkar de anställda. Detta gäller till exempel om arbetsgivaren vill ta in ett bevakningsföretag eller sätta upp kameror. Om arbetsgivaren inte förhandlar kan facket begära skadestånd.

Bevakningslagen
För att få bedriva yrkes­mässig bevakning åt någon annan i syfte att skydda till exempel fastighet, tillställning eller person krävs auktorisation från länsstyrelsen. För att ett företag ska bli auktoriserat krävs prövning av både de anställdas och ledningens laglydnad och medborgerlig pålitlighet. En auktorisation kan dras tillbaka om företaget missköter sig. Personer som bedriver sådan verksamhet utan auktorisation kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Brottsbalken
Kontrollanter på ett oauktoriserat kontrollföretag räknas som vanliga medborgare, och får därmed enbart ingripa för att förhindra ett pågående brott som kan leda till fängelse enligt brottsbalken.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här