Nyheter avtal 2023

Rätt till deltid i folkparkerna

Det nya kollektivavtalet för anställda i Folkets hus och parker följer märket, men innehåller också rätt att gå ned i tid när pensionen närmar sig.

Publicerad 8 maj 2023 Kommentera
Rätt till deltid i folkparkerna
Nu har drygt 1 300 anställda i Folkets hus och parker fått ett nytt centralt kollektivavtal. Foto: Mostphotos, Madeleine Andersson

Ännu ett avtal är klart. Den här gången har Hotell- och restaurangfacket kommit överens med Fremia om nya löner och villkor för drygt 1 300 anställda i Folkets hus och parker.
Kollektivavtalet har förhandlats fram tillsammans med Fastighetsanställdas förbund som organiserar bland annat vaktmästare på området.

Liksom övriga avtal i årets avtalsrörelse innehåller detta löneökningar värda 7,4 procent.
Det innebär att utgående löner ska öka med 1 119 kronor från den 1 april i år, och 999 kronor nästa år.

– Det är något högre än i Gröna riksavtalet, men det beror på att genomsnittslönen på avtalsområdet styr vad det blir i kronor och ören, säger Peggy Nyholm, HRF:s avtalssekreterare.

I det nya avtalet med Fremia återfinns flera saker som HRF ville föra in i sitt avtal med Visita.
Bland annat att mertid och övertid ska betalas ut på nästkommande lön, och den strängare skrivningen om enstaka dagar.

– Jag kan inte påstå att det är vanligt att enstaka dagar missbrukas på det här avtalsområdet, men det är bra att skriva in vad som gäller ändå, säger Peggy Nyholm.

Vi kände att i år, med
den inflationen som är,
vill vi lägga allt på att höja medlemmarnas löner.

En annan nyhet i avtalet är rätten att jobba deltid. Den tar sikte på dem som vill gå ned i arbetstid när pensionen närmar sig.
Däremot avsätts inga pengar till delpension i år.

– Vi kände att i år, med den inflationen som är, vill vi lägga allt på att höja medlemmarnas löner. Rätt att jobba deltid är steg ett i systemet med delpension. I kommande avtalsrörelser kan vi avsätta pengar.

Andra nyheter i kollektivavtalet

  • Möjlighet att ta ut en friskvårdstimme per vecka, om arbetsgivaren bedömer att verksamheten så tillåter.
  • Det räcker inte längre med enskilda överenskommelser för att arbetsgivaren ska kunna lägga in beredskap. Nu måste det finnas en lokal facklig överenskommelse.
  • Den som sägs upp på grund av arbetsbrist och vill göra anspråk på sin rätt till återanställning ska meddela det skriftligt till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att informera om detta.