Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

McDonald’s-gäst hotad efter klagomål

»Du din jävla bögjävel, jag hoppas du aldrig dyker upp på McDonald's i Falun mer. Alla på restaurangen hatar dig och vet vem du är, din jävla homohora.« Så stod det i ett av de 20 hatmejl som en man i Dalarna fått efter att ha klagat på restaurangens service.

Publicerad 6 augusti 2009

Mannen, som brukade äta på McDonald's i Falun, tyckte att servicen hade brister. Så han mejlade sina synpunkter till huvudkontoret i Stockholm. De skickade mejlet vidare till restaurangen.

På restaurangen i Falun brukar personalen få ta del av gästernas åsikter för att direkt kunna förbättra servicen. Det var därför brevet sattes upp på en anslagstavla som personalen kunde se.
Men efter ett tag så började någon att skicka hatmejl till mannen.
– Vi tar helt avstånd från de här mejlen. Det är djupt beklagligt att en kund har utsatts för det här, säger Claes-Göran Jönsson, som driver McDonald's i Falun, till Dalarnas Tidningar.

Gästen har nu polisanmält hotelserna, som klassas som hatbrott.
Om det visar sig vara en av restaurangens anställda som ligger bakom brottet så blir han eller hon av med jobbet direkt.
– Det här är ett helt oacceptabelt beteende, säger Claes-Göran Jönsson.
I dag samlas de anställda till ett möte om det som hänt. I framtiden ska gästernas kontaktuppgifter plockas bort innan klagomålen hamnar på anslagstavlan.

Hatbrott

Hatbrott är en samlingsbeteckning på brott där det i motivet finns ett tydligt hat mot det som offret, i gärningsmannens ögon, representerar. Brott begångna exempelvis på grund av offrets etniska ursprung, religion eller sexuella läggning. Vid hatbrott aktualiseras en straffskärpningsregel i brottsbalken och gärningsmannen får ett strängare straff än om motivet inte varit hat mot en viss grupp.
Källa: Brå

Uppsägning och avsked

Uppsägning. Saklig grund krävs när en anställd sägs upp. Arbetsbrist är en saklig grund. Personliga skäl (miss­kötsamhet) är en annan. Arbetsgivaren måste följa många regler, bland annat ska den anställde först få en varning och den anställdes fackförbund ska kontaktas. Den anställde får lön under uppsägningstiden.
Avsked. Får användas enbart om en anställd misskött sig mycket grovt, till exempel begått ett brott på arbetsplatsen. Anställningen upphör direkt.
Sparken. Vardagligt uttryck, brukar användas både för ­uppsägning och avsked.

Källa: LO

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.