Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

LO: Arbetslösheten sjunker långsamt

De senaste åren har svensk ekonomi vuxit snabbt med minskande arbetslöshet till följd. Nu är det slut med det, tror LO-ekonomerna i sin vårprognos.

Publicerad 7 april 2011

Den svenska ekonomin har återhämtat sig bättre än många andra länders efter den ekonomiska krisen. Under förra året steg den svenska BNP:n med drygt 5 procent och sysselsättningen ökade med drygt 50 000 personer.
I sin vårprognos varnar nu LO-ekonomerna för att det de kallar efterkrisens rekyleffekt, håller på att ta slut. Till exempel väntas hushållens konsumtion återigen att minska, trots att inkomsterna fortfarande är goda. Sysselsättningen förutspås fortsätta att stiga, men i långsammare takt. Vissa näringar, som tjänstesektorn, väntas dock öka mer än andra. Sammanlagt tror LO-ekonomerna att sysselsättningen stiger med nästan 100 000 personer i år, och ytterligare 50 000 nästa år.

Men även utbudet på arbetskraft väntas att öka kraftigt de närmaste åren. Ekonomerna tror att ytterligare drygt 100 000 personer kommer att dyka upp på arbetsmarknaden under 2011 och 2012. Anledningarna är bland annat det ökande antalet utförsäkrade från sjukförsäkringen och en växande befolkning i arbetsför ålder. Detta får till effekt att arbetslösheten inte kommer att sjunka med mer än 0,8 procent i år och 0,4 procent nästa år.

Källa: LO-ekonomerna "Ekonomiska utsikter våren 2011".

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.