Nyheter utstationering

Klart med utstationeringsavtal för branschen

På EU-toppmötet i Göteborg ska bland annat arbetsmarknadsfrågor diskuteras. HRF har nyss tagit fram ett särskilt utstationeringsavtal för hotell- och restaurangbranschen. Det är till för arbetsgivare från andra EU-länder som vill skicka personal för att jobba i Sverige.

Publicerad 17 november 2017
Klart med utstationeringsavtal för branschen
Utstationeringsavtalet gäller när företag från andra EU-länder vill skicka personal till Sverige för att jobba tillfälligt. Foto: Mostphotos

Företag från andra EU-länder som vill att deras anställda ska utföra arbete i Sverige kan numera skriva på ett så kallat utstationeringsavtal. Det är ett kollektivavtal som är anpassat för utländsk personal som arbetar en begränsad tid här. Syftet är att förbättra skyddet för arbetarna. Nu har Hotell- och restaurangfacket tagit fram ett avtal för branschen.

– Det är som ett vanligt kollektivavtal, men i en något förenklad version. Vissa saker är bortplockade för att det ska fungera för den som jobbar här tillfälligt. Till exempel är arbetstidsförkortningen omräknad till lön, förklarar Emil Bäckström, ombudsman på HRF som har jobbat med avtalet.

Avtalet registreras hos Arbetsmiljöverket och det ska tydligt framgå vilka yrken det gäller för. Dessutom ska minimilönerna finnas med. Den arbetsgivare som vill skicka personal till Sverige ska enkelt kunna gå in och leta upp vilka villkor som gäller för respektive bransch.

Det här är utstationering

  • EU:s utstationeringsdirektiv reglerar vad som gäller när en arbetare skickas till ett annat EU-land av sin arbetsgivare för att arbeta där en begränsad tid.
  • Under den tid som personen jobbar i Sverige omfattas hen av vissa regler i svenska lagar och kollektivavtal.
  • En utstationerad arbetsgivare måste utse en företrädare som har behörighet att förhandla och teckna kollektivavtal i Sverige.
  • Du kan läsa mer om utstationering på Arbetsmiljöverkets sajt.

Sedan i somras är det också möjligt för svenska fackförbund att ta till stridsåtgärder, som strejk eller blockad, mot arbetsgivare från andra EU-länder som inte vill teckna avtal.
– Det allra bästa skulle vara om alla arbetsgivare som verkar i Sverige tecknar hängavtal eller går med i Visita. Men om det inte fungerar så ska de åtminstone skriva på ett utstationeringsavtal, säger Emil Bäckström.

Det pågår också ett arbete på EU-nivå för att få till gemensamma regler för utstationerad arbetskraft inom unionen. På toppmötet i Göteborg ska inga beslut fattas, men frågor om rättigheter på arbetsmarknaden finns med på agendan.