Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF har störst etnisk mångfald

Hotell- och restaurangfacket är det LO-förbund som har störst andel medlemmar med utländsk bakgrund. Det visar en utredning som LO har gjort.

Publicerad 25 mars 2002

Av de som är medlemmar i HRF har 37 procent utländsk bakgrund.
? Det är ungefär samma siffror för anställda i branschen som helhet som för fackanslutna anställda, säger Sven Nelander, utredare på LO.
Med utländsk bakgrund menar LO:s utredare en person som är född utomlands, eller att en eller bägge föräldrarna är födda utomlands.
Till skillnad från i andra branscher är det väldigt få, bara 1 procent, som kommer från övriga Norden för att jobba på hotell- och restauranger i Sverige.
En stor grupp, 10 procent, kommer från länder utanför Europa, men har bott i Sverige mer än tio år.
? Det tar tid att få en anställning och att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Sven Nelander. Skulle vi ha gjort undersökningen bland de som inte har någon anställning skulle vi ha fått ett annat svar. Vi har 1 miljon svenskar som är födda utomlands. Om man räknar med alla som har en förälder från ett annat land blir det 1,7 miljoner. Det är dags att sluta tänka på Sverige som ett homogent land och se till så att alla har möjligheterna.

Härifrån kommer hotell- och restaurangarbetarna:
? Sverige, med två föräldrar födda i Sverige: 63%
? Sverige, med en förälder född utomlands: 5%
? Sverige, med två föräldrar födda utomlands: 4%
? Övriga Norden, har bott i Sverige 10 år eller mer: 1%
? Övriga Norden, har bott i Sverige mindre än 10 år: 0%
? Övriga Europa*, har bott i Sverige 10 år eller mer: 5%
? Övriga Europa*, har bott i Sverige mindre än 10 år: 5%
? Övriga världen, har bott i Sverige 10 år eller mer: 10%
? Övriga världen, har bott i Sverige mindre än 10 år: 7%

* I ”Övriga Europa” ingår även USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland.

Etnisk mångfald i några av LO-förbunden
1. Hotell- och restaurangfacket: 37% med utländsk bakgrund
2. Fastighetsanställdas förbund: 36% med utländsk bakgrund
3. Livsmedelsarbetareförbundet: 29% med utländsk bakgrund
––
12. Byggnads: 14% med utländsk bakgrund
13. Skogs- och trä: 13% med utländsk bakgrund
14. Elektrikerna: 9% med utländsk bakgrund

Undersökningen gjordes under första kvartalet 2001.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.