Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Här är LO:s mål för framtiden

Halverat löneglapp mellan könen, färre visstider och heltid som norm. Det är några av LO-förbundens gemensamma mål för de tre kommande kongressperioderna, som presenterades i dag.

Publicerad 13 mars 2015
inlinebild
Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: LO

– Det är roligt att som LO:s ordförande kunna presentera de områden som vi är överens om. Det stärker vårt samarbete. Det ger oss större möjligheter att få igenom våra krav under de kommande avtalsrörelserna, sade Karl-Petter Thorwaldsson när några av LO-förbundens ordförande i dag presenterade sina gemensamma mål för de kommande 13 åren.

Målen är både mer övergripande, som full sysselsättning och högre sysselsättningsgrad, och mer konkreta, som jämställda löner. Lönegapet mellan män och kvinnor ska minska med minst 6 procentenheter fram till 2028, skriver LO i sitt måldokument.
– Olika yrken bidrar faktiskt till att vi har ett gott liv. Där är bilmekaniker och undersköterskor är lika viktiga. Vi måste se till att gapet mellan kvinno- och mansdominerade branscher sluts. Att halvera det gapet under den här tiden känns som ett rimligt mål. Det är viktigt för jämställdheten att lönerna också blir mer jämställda, sade Kommunals ordförande Annelie Nordström.

LO vill också begränsa visstidsanställningarna. År 2028 ska bara 10 procent av arbetarna vara anställda på detta vis.
– I kvinnodominerade yrken är deltid normen. Det är en av de viktigaste faktorerna bakom att kvinnor har sämre förutsättningar att försörja sig. Heltid som norm är en mycket viktig sak för jämställdhet, inte bara i arbetslivet utan också i familjelivet, sade Annelie Nordström.

LO konstaterar också att industrin ska anses vara löneledande och att lönekraven i avtalsrörelserna ska ge kännbara löneökningar för medlemmarna, sade IF Metalls ordförande Anders Ferbe.
– Våra lönekrav ska ligga på en sådan nivå att de faktiskt genererar en reallöneökning för våra medlemmar. Det innebär att vi säger nej till alla lockrop om sifferlösa avtal. Det är också ett oerhört starkt ställningstagande att löneökningarna i våra avtal är för de mest utsatta på arbetsmarknaden.
De här målen ska dock inte fungera som avtalskrav under de kommande avtalsperioderna, sade Karl-Petter Thorwaldsson. De ska i stället ses stöd för arbetet med LO:s samordning.    
– Det ger stadga i vårt förhandlingsarbete de kommande tre kongressperioderna.

Några av LO:s mål

 • Reallöneökningar för arbetare.
 • Minskat löneglapp mellan arbetare och tjänstemän, samt mellan kvinnor och män.
 • Större höjning av lägstalönerna än av genomsnittslönerna.
 • De kollektivavtalade lägstalönerna för vuxna, ej under upplärning, ska ligga på en nivå som minst motsvarar 75 procent av medellön för en arbetare.
 • Låg löneglidning.
 • Visstidsanställningarna ska begränsas till 10 procent av arbetarna.
 • Så kallat daglöneri ska inte tillåtas.
 • Heltid som norm för alla.
 • Begränsa in- och uthyrning av arbetskraft inom LO:s områden.
 • Bättre reglering av arbetsmiljöfrågor.
 • Pensionen för arbetare ska vara lägst 72 procent av slutlönen.
 • Bättre skydd vid arbetsskada, sjukdom och omställning.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter diskriminering

Hotell erkänner diskriminering

Ett hotell i Stockholmstrakten erkänner att man har diskriminerat två kvinnor med romsk bakgrund. Hotellet ska nu betala 30 000 kronor vardera till kvinnorna i en förlikning.

Publicerad 21 januari 2021 Kommentera
Hotell erkänner diskriminering
Hotellet utanför Stockholm erkänner att det var diskriminering när två kvinnor avvisades eftersom de är romer. Foto: Mostphotos

Kvinnorna hade bokat rum på hotellet utanför Stockholm via en bokningssajt. Men när de kom vägrade receptionisten checka in dem. Anledningen: hotellet uppgav att de tidigare haft problem med gäster av romskt ursprung.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har drivit kvinnornas ärende.
– Att man som individ på det här sättet drabbas på grund av hur andra individer har agerat för att man uppfattas ha samma etniska tillhörighet är diskriminering, säger DO, Lars Arrhenius.

Hotellet har nu erkänt att man gjort sig skyldig till diskriminering. I en förlikning ska företaget betala 30 000 kronor vardera till kvinnorna.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter CORONAKRISEN

LO vill ha vaccin till branschfolk

Riskgrupper och vårdanställda först. Näst på tur för vaccin borde de som jobbar i kontaktnära yrken stå, som hotell- och restauranganställda. Det menar LO i ett förslag.

Publicerad 15 januari 2021 Kommentera
LO vill ha vaccin till branschfolk
LO vill att anställda i kontaktnära yrken ska få vaccin när de prioriterade grupperna har vaccinerats. Foto: Colourbox

LO har presenterat ett förslag till åtgärdsprogram för att hindra smittspridning och få bukt med arbetslösheten i pandemins spår.

Bland annat föreslår man att de som jobbar i kontaktnära yrken ska stå på tur när de prioriterade grupperna fått sitt vaccin.

Therese Guovelin
Therese Guovelin. Foto: LO

Flera andra förslag tar tydligt sikte på det tuffa läget för hotell- och restaurangbranschen.
– Hela den näringen är ju oerhört hårt drabbad. Förutom att gäst- och kundunderlaget har försvunnit så har branschen drabbats av fler och fler rekommendationer och restriktioner, säger Therese Guovelin, LO:s vice ordförande.

Hon menar att samhället inte har råd att låta en så viktig bransch gå under.
– Det skulle vara katastrof om man skulle behöva börja om från början. År efter år har omsättningen ökat, och det är en oerhört viktig bransch för sysselsättningen. Är det någonstans man kan skapa jobb snabbt är det inom hotell och restaurang.

Några av LO:s förslag

 • Rätt att få covid-19 klassad som arbetsskada om man smittas på jobbet.
 • Prioriterad vaccinering för anställda i kontaktnära yrken.
 • Hyressubventioner riktade till företag.
 • Riktat omställningsstöd.
 • Ekonomiska bidrag vid betydande regelförändringar.
 • Möjlighet till heltidspermittering.
 • Krav på kollektivavtal för att korttidspermittera.
 • Statligt stöd för kompetensutveckling och validering.
 • Ekonomiskt tillskott till de värst drabbade a-kassorna.

Bland annat föreslår LO att regeringen går in med hyressubventioner och ekonomiskt stöd ”vid betydande regelförändringar så som inskränkning av alkoholförsäljning”.

Arbetslösheten är en annan viktig fråga för LO. Många har förlorat sina jobb när verksamheter tvingas dra ned på öppettider eller till och med stänga. Bland annat vill man att regeringen skjuter till medel så att den som saknar gymnasieutbildning får möjlighet att utbilda sig, med rimlig ersättning. Dessutom vill LO att företag ges möjlighet att korttidspermittera på heltid.

– Företagen måste kunna övervintra och behålla sin personal. Det är inte så enkelt att stänga och sedan starta igen när det vänder, säger Therese Guovelin.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter Alkoholstopp

HRF kräver besked från regeringen

I morse meddelade regeringen att förbudet mot alkoholförsäljning efter klockan 20 förlängs. Nu kräver HRF besked om riktade stöd till branschen.

Publicerad 14 januari 2021 Kommentera
HRF kräver besked från regeringen
HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt kräver besked om riktade stöd till branschen. Foto: Colourbox, Peter Jönsson

Vid jul skärptes förbudet mot alkoholförsäljning. I stället för den tidigare restriktionen som satte stopp vid klockan 22 blev det nu klockan 20 som gällde. Den nya begränsningen skulle gälla till och med den 15 januari, men förlängs alltså med nio dagar.

– Det är besvärande att regeringen inte kan lämna besked tidigare, när man ändå har gjort bedömningen att smittläget är oförändrat, säger Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Hon anser att besöksnäringen drabbas orimligt hårt av restriktioner.
– I synnerhet som man inte kunnat visa att den är drivande i smittspridningen. Vi har ställt frågor om det, men inte fått några svar.

Redan före jul utlovades att kompensation skulle komma. Enligt Malin Ackholt väntar branschen fortfarande.

– Det är snart en månad sedan man sade det. Och förutom ökade möjligheter att korttidspermittera har man inte lämnat några besked. Vi har haft ett besvärligt läge i snart elva månader. Det finns inga marginaler längre. Våra medlemmar behöver åtgärder som ger rimlighet och förutsägbarhet för både företag och anställda.

Ingår i temat: Coronakrisen 110 artiklar

Alla artiklar i temat (107 till)
Fråga om jobbet.
100
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här