Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hallå där, Peggy Nyholm

HRF-ombudsman Peggy Nyholm är en av tio svenskar som får gå den nordiska utbildningen "Genéveskolan" i fackligt internationellt arbete, som avslutas med en stor FN-konferens om arbetslivsfrågor.

Publicerad 16 april 2014
inlinebild
Peggy Nyholm, HRF-ombudsman. Foto: Mikael Ljungberg

Vad ska ni göra?
– Vi är ett 30-tal deltagare från de nordiska länderna, varav tio från LO och TCO i Sverige.  Vi har haft en introduktionskurs, och just nu arbetar vi i grupp med att skriva en rapport. Ämnet beror på vilken av de fyra kommittéerna vi ska delta i under ILO-konferensen i Genéve i maj. Det är väldigt spännande.

Vad är syftet med utbildningen?
– Det handlar dels om att lära sig bygga facklig verksamhet i multinationella företag, och dels att lära sig hur det ser ut i olika länder. Det är också väldigt intressant att se hur det fungerar i ILO. Det bygger på ett trepartisystem där arbetstagarrepresentanter, arbetsgivare och regeringsföreträdare från sammanlagt 185 länder möts och diskuterar. Sedan handlar det också om att utveckla det nordiska samarbetet.

Vad hoppas du att lära dig?
– Jag arbetar mycket med stora internationella cateringföretag, som Sodexo och LSG, som har verksamhet i många länder. För mig är det viktigt att få en förståelse för hur det fungerar i andra länder. Sedan är det spännande att se hur vi påverkas av vad som beslutas av ILO. Som Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, till exempel. Det kommer från en konvention som beslutats i ILO och som Sverige har ratificerat. Vi i Sverige har det också ganska bra jämfört med en del andra länder, så vi kan dela med oss av våra kunskaper för att hjälpa andra fackliga.

Fakta: ILO

Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO:s idé är att sammanföra regeringar med arbetstagare och arbetsgivare i trepartssamtal. Sverige blev medlem av ILO år 1920. Organisationen har sitt säte i Genéve.


 
 
 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.