Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler unga skadas på jobbet

De senaste åren har antalet unga som skadat sig på jobbet stadigt ökat. Förra året ökade de allvarliga olyckorna med hela 17 procent jämfört med året innan. Flest olyckor sker i byggbranschen och inom vård och omsorg.

Publicerad 23 april 2012

Förra året fick Arbetsmiljöverket in 3 800 anmälningar om arbetsskador där unga mellan 16 och 24 år var inblandade. Av dem var 3 427 allvarliga olyckor med sjukfrånvaro till följd. Det är en ökning med hela 17 procent jämfört med år 2010.

Olycksorsakerna är olika för tjejer och killar. För killar är den vanligaste olycksorsaken att man skadat sig på ett handverktyg, som en hammare eller kniv. För tjejer är det vanligaste att man överbelastat en kroppsdel eller att man trillat illa.

Flest olyckor bland unga män sker i byggbranschen medan unga kvinnor som jobbar med omsorg eller sociala tjänster är extra skadeutsatta.

Arbetsmiljöverket har varje sommar en särskilt inspektionsinsats av ungas arbetsmiljö. Förra året hittades brister på en stor del av arbetsplatserna.
– Vid tillsynen 2011 upptäcktes brister hos 40 procent av arbetsgivarna. Totalt ställde vi 950 krav på framförallt ökad kunskap och rutiner för introduktion och handledning, riskbedömning och uppföljning, säger Marianne von Döbeln som är projektledare för tillsynen.

I år räknar verket med att besöka och inspektera 825 arbetsplatser med många unga arbetstagare.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.