Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Elever kan tvingas att gå extra år

Elever från friskolor som har gått i konkurs riskerar att behöva gå ett extra år på gymnasiet. Även om de får en ny plats på samma program är det vanligt att kurser ges i olika ordning. Eleverna måste därför komplettera sina studier.

Publicerad 28 oktober 2013
Elever kan tvingas
att gå extra år
Elever som tvingas byta skola kan behöva gå ett extra år för att läsa in missade kurser. Foto: Colourbox

Konkursrisken för friskoleföretag har ökat markant, enligt kreditupplysningsföretaget UC. Under 2012 gick vart fjärde av 129 granskade företag med förlust. På de skolor som har lagts ner har det även funnits hotell- och restaurangprogram.

Vad händer då med de elever som tvingas avbryta sina studier? Friskolekoncerner kan ibland erbjuda plats på någon annan av sina skolor.
– Kommunerna är annars ansvariga för att erbjuda eleverna nya utbildningar. Till deras skyldigheter hör också att följa upp vad unga som inte arbetar eller studerar gör, förklarar Sven Sundin, utredare på Skolverkets statistikenhet.

Oftast går det att hitta platser åt eleverna på andra skolor, och detta gäller även hotell- och restaurangprogrammen, enligt Sven Sundin.
– Många skolor har ledig kapacitet på grund av att elevkullarna minskar. Däremot kan det hända att eleverna behöver gå ett år till.

I ett gymnasieprogram kan det ingå 30-40 kurser, som läses i olika ordning på olika skolor. Den nya gymnasieskola som eleven får plats på mitt under utbildningen kan då redan ha gett kurser som eleven saknar.
– Det här gäller inte i första hand karaktärsämnen, som hör till yrkesutbildningar. De har en naturlig stegring av svårighetsgraden. Oftare handlar det om ämnen som engelska, svenska och matematik, där vissa skolor kan lägga den mesta undervisningen under ett läsår.

Detta kan leda till att elever väljer att hoppa av, eftersom de inte vill gå ett år till, menar Sven Sundin.  En annan risk är att eleverna får längre resväg till sitt gymnasium och därför ger upp.
– Men det vet vi inte än. Det återstår att utreda. Eventuellt skulle det kunna ingå i vårt utredningsuppdrag kring förändringar i gymnasieskolan.

Det händer att även kommunala gymnasier lägger ner på grund av vikande elevantal, påpekar Sven Sundin.
– Men då brukar det ske under mer ordnade former. De kan redan under våren meddela att de inte kommer att ha tillräckligt med elever till hösten, till exempel.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.