Säsongsjobb – så funkar det
Säsongsanställningar har egna regler. Illustration: Jenny Wallmark
Dina rättigheter SÄSONGSANSTÄLLNING

Säsongsjobb – så funkar det

Säsongsjobb på en turistanläggning? Då finns det specialregler i kollektivavtalen. Få koll på dem nu när pisterna lyser vita!

Publicerad 20 december 2019

1 Anställningsavtal. Alla som jobbar ska ha ett anställningsavtal. När det handlar om ett säsongsjobb ska avtalet ange start- och slutdatum för anställningen. Provanställning får användas, men den får pågå i max sex veckor.

2 Förtur till nästa säsong. Du som har jobbat hos en arbetsgivare mer än sex månader de senaste två åren, eller varit anställd två säsonger i rad, har förtur till ny säsongsanställning. Tänk på att du måste meddela arbetsgivaren att du är intresserad av att jobba minst två månader innan säsongen drar i gång.

3 Jag trivs inte! Du kan säga upp dig trots att ni har avtal om att anställningen ska pågå en viss tid. Uppsägningstiden är 14 dagar, både från din och arbetsgivarens sida, om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. Annars är det lagens en månads uppsägningstid som gäller.

4 Bostad. En del arbetsgivare erbjuder boende för den som jobbar på en turistanläggning. Kostnad och hur länge du får bo där ska regleras i ett hyresavtal. Hyran ska vara skälig, och kan dras från lönen. Du får inte hyra ut personalbostaden i andra hand. Du har heller inget besittningsskydd.

5 Arbetskläder. För liftanläggningspersonal ska arbetsgivaren tillhanda­hålla overall som skyddar vid smutsigt arbete och liftskötarkläder som ska skydda mot vind och kyla. För övriga anställda gäller de vanliga reglerna i kollektivavtalet: om arbetsgivaren kräver att du ska ha en särskild klädsel så ska företaget också bekosta plaggen.

6 Arbetstid. HRF och Visita har ett speciellt kollektivavtal för turistanläggningar, det så kallade turistsupplementet. I avtalet finns möjligheten att hantera arbetstiden lite annorlunda. Till exempel kan man fördela veckoarbetstiden (40 timmar) på sex dagar, i stället för normalt fem. Då ska du och arbetsgivaren vara överens om det.

7 Kanontillägg. Den som arbetar med snökanoner ska ha ett tillägg på 13:60 kronor per timme, enligt kollektivavtal.

8Personalmat. Du som jobbar inom hotell eller restaurang och bor i anslutning till jobbet kan få kost både när du jobbar och på fritiden. Då dras 3 316 kronor per månad från lönen. Om du är ledig en dag och inte vill äta på anläggningen reduceras avdraget med 110:55 kronor.