Åtta sätt att bli av med jobbet
Var inte borta från jobbet utan tillåtelse, det kan sluta med att du inte har något jobb att gå till. Illustration: Annika Carlsson
uppsägning

Åtta sätt att bli av med jobbet

Vägra arbeta, slåss eller strunta i att dyka upp. Det finns många vägar till att förlora jobbet. Tur att de flesta går att undvika.

Publicerad 21 september 2016

1 Förändringar på företaget. Arbetsbrist är den vanligaste anledningen till att förlora jobbet. Det behöver inte alls betyda att det saknas arbetsuppgifter. Arbetsbrist är ett samlingsnamn för uppsägningar som inte beror på dig som anställd. Det kan vara omorganisation, ny inriktning eller sparkrav. Arbetsgivaren ska först varsla och förhandla med facket. Det finns en ­bestämd ordning för hur allt ska gå till.

2 Säga upp sig själv. En egen uppsägning, även muntlig, kan vara svår att ta tillbaka. Det har förekommit undantag när uppsägningen räknas som om arbetsgivaren sagt upp. Men då ska det gå att bevisa att den anställde pressats eller lurats att säga upp sig på något sätt. Vill du på allvar säga upp dig själv så gör det skriftligt, och se till att arbetsgivaren bekräftar att hen fått din uppsägning.

3 Stanna hemma. Den som har olovlig frånvaro riskerar jobbet i slutänden. Precis som vid många andra former av misskötsamhet ska arbetsgivaren först informera om att anställningen är i fara om det inte blir någon förbättring. Om beteendet ändå fortsätter kan en uppsägning bli nästa steg. Att resa bort utan att ha fått okej på ledig­heten är en riktigt dålig idé. En anställd som gjorde så blev avskedad, och Arbetsdom­stolen kom fram till att det var helt rätt.

4 Spontanstrejka. Många olika ­yrken och arbetsuppgifter ryms inom ­exempelvis Gröna riks-avtalet. En anställd har arbetsskyldighet på hela avtalsområdet, vilket innebär att du kan beordras att göra något annat än det du brukar. Vägra inte! Arbetsvägran kan leda till uppsägning och till och med avsked. Utför arbetsuppgifterna men kontakta direkt facket och förklara vad som hänt. Rör det sig om »väsentligt« ändrade arbetsuppgifter säger medbestämmandelagen, mbl, att arbets­givaren ska ta kontakt med facket för förhandling.

5 Sprida rykten och hemlisar. Du får inte göra något med avsikt att skada företaget eller dess rykte. De senaste åren har Arbetsdomstolen haft flera fall som rör sociala medier. Domstolen har fått bedöma om saker anställda skrivit ska räknas som ­illojalitet. Lojalitetsplikten innebär också att du inte får ha företag som konkurrerar med din arbetsgivares, inte sprida kund­register eller andra hemligheter.

6 Missköta sig. Olika typer av samarbetssvårigheter och misskötta arbetsuppgifter kan till slut leda till uppsägning av personliga skäl. Du ska först ha blivit informerad om att arbetsgivaren är missnöjd och fått möjlighet att förbättra dig.

7  Stjäla och slåss. Den som begår brott riktade mot arbetsgivaren kan i princip räkna med att bli av med anställningen. Stöld från företaget eller misshandel av någon på arbetsplatsen är två situationer där arbetsgivaren kan avskeda dig. Avsked är mer ovanligt än uppsägning och får användas när någon »grovt har åsidosatt sina åligganden« som det står i lagen om anställningsskydd, las. Anställningen upphör utan uppsägningstid.

8 Vara för sjuk för att jobba. Sjuk­dom och skador är inte skäl för uppsägning i sig. Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagen och ska först göra allt som går när det gäller arbetsträning, arbetsanpassning och omplacering. Om den anställde ändå inte kan utföra något arbete »av betydelse« får arbets­givaren säga upp. Men då ska alla andra lösningar först ha prövats.