Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Avtalet ? jobbets trafikförsäkring

Publicerad 14 februari 2002

För några veckor sedan, när vi köpte julklappar, var det många av oss som frågade om öppet köp och bytesrätt, om presenterna inte skulle passa.
Skaffar vi något elektriskt vill vi ha garantipapper och bruksanvisning.
Bilen, där frågar vi efter garantin och kontaktar både försäkringsbolaget och bilregistret första dagen.
På bostaden vill vi ha ordentligt kontrakt. Det känns osäkert att förlita sig på ett muntligt besked att ?du kan flytta in på måndag?.
På jobbet kan en uppgörelse ske på betydligt mer lösa villkor.
Dina garantier för bra arbetsvillkor
Det finns två centrala papper som måste vara i ordning då det gäller jobbet, kollektivavtalet och anställningsbeviset.
Kollektivavtalet reglerar villkoren på arbetsplatsen för alla anställda i ett visst yrkesområde. Här finns regler om löner, arbetstider, schemaläggning, semesterlönen, extra ledighetsdagar och försäkringar. Minimiregler som innebär att arbetsgivaren får betala mer, men inte mindre.
Anställningsbeviset visar att just du har ett jobb och vad som gäller just dig. Din befattning, din lön, om det är heltid eller deltid och så vidare.
Har du koll på det här? Fråga dig själv, dina vänner och arbetskamrater ifall de vet om det finns kollektivavtal och om de har ett anställningsbevis.
Åtskilliga kommer att se fundersamma ut och svara rätt så svävande.
HRF arbetade under hösten 2001 med att teckna nya kollektivavtal på små arbetsplatser. Det gäller de företag som inte är med i arbetsgivareföreningen SHR. SHR-företagen ansluts till kollektivavtalet automatiskt genom sin organisation. På alla övriga företag ska facket nu teckna nya så kallade hängavtal.
Orsaken är att den gamla arbetsgivareföreningen SRF har gått in i SHR. De flesta hängavtal har varit anknutna, ?hängt på?, det gamla SRF-avtalet, men det finns inte längre. Det kollektivavtal, som finns sedan flera år på många små arbetsplatser, hänvisar alltså till regler i ett centralt kollektivavtal som har upphört. Därför har facket under hösten skickat ut nya avtalsförslag till alla hängavtalsarbetsgivare.
Ofta skriver arbetsgivaren under det nya avtalet utan problem. Men en del sätter sig på tvären. Några vill inte betala den serviceavgift som facket tar ut för att informera om avtalet och hjälpa till vid förhandlingar.
För dig som är anställd är det viktigt att veta varför facket vill ha ett nytt kollektivavtal. Genom kollektivavtalet regleras alla materiella villkor i anställningen. Det är också avtalet som ger facket rätt att gå in och hjälpa en medlem som har problem på en arbetsplats. Saknas kollektivavtal är det mycket svårt för facket att företräda den enskilde medlemmen.
Kollektivavtalet är jobbets trafikförsäkring. Här finns arbetsplatsens trafikregler. Och händer en olycka så vet man hur man ska göra. Bara om kollektivavtalet finns så kan den anställde få all hjälp från facket.
Du bör vara lika noga med klara papper när du tar ett jobb som när du köper julklappar eller en begagnad bil.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.