Nyheter avtal 2012
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Vi vill sätta press på arbetsgivarna”

Kollektivavtalet som gäller för en stor del av HRF:s medlemmar, "Gröna riksavtalet", löper ut den 31 maj. Nu begär HRF att datumet ska tidigareläggas till den 14 maj, berättar förbundsordförande Ella Niia. Detta som ett svar på att Visita redan nu vill kalla in medlare.

Publicerad 8 maj 2012

Varför vill HRF tidigarelägga slutdatumet för avtalet?
– Vi vill sätta press på arbetsgivarna att komma tillbaka till förhandlingsbordet. Arbetsgivarorganisationen Visita står fast vid 2,6 procents lönehöjning och vägrar diskutera våra övriga yrkanden som handlar om anställningsvillkor. Vi kan omöjligt träffa ett avtal på 2,6 procent, säger Ella Niia.

 Visita vill ha frivillig medling. Varför vill inte HRF det?
– Vi vill förhandla och inte ha med företrädare från en myndighet. Förhandlingar bygger på att facket och arbetsgivaren går igenom punkt för punkt de olika yrkanden som båda sidor har. Nu är vi i en situation där arbetsgivaren säger blankt nej. Att ta hjälp av Medlingsinstitutet redan innan förhandlingarna har börjat undergräver hela förhandlingssystemet.

Vad händer nu?
– Vi kommer att åter höra med Visita om de inte vill komma tillbaka till förhandlingsbordet. Vi vill förhandla fråga för fråga. Men naturligtvis blir det blir svårt när arbetsgivarna säger blankt nej.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.